Věštby pro vás - osobně, emailem

Firma:
Marcela Kunz

Sídlo:
Okružní 449
Vsetín

PROVOZOVNA:
U Hřiště 1305
(nad Optikou)
Vsetín

IČO: 65513291

Objednávky jen:
genea1@email.cz
Naučte se pracovat s energií
Zasvěcení
-do všech stupňů Reiki
-Reiki 1 /500,-
-Reiki 2 / 2000,-
-Reiki 3 / 5500,-
-Reiki 4 / 9000,- jen pro Mistry Reiki
-Karuna-ki/jen Mistři Reiki

-Dračí Reiki /500,-
-Shamballa /500,-
-Seichim /1500,-
-Zovirah /1500,-
-Reconnection/ 10.000,-
Info email: genea1@email.cz
rady z karet

rady z karet

Tarot,cikánské karty,pikety

Všichni jsme řízeni zákony Universa

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

Věříte v duchy a jejich působení na nás?

Nevěřím tomu (5 | 5%)
Duše v domech

Duše v domech

přivtělená
P1050860.JPG
Relaxace
Jak se jí naučit rychle a bezpečně?
Využijte naši techniku,popsánu v rubrice Relaxace -

Dýchání je jeden ze základních předpokladů pevného zdraví, proto mu jógové učení
věnuje zvýšenou pozornost. Nejdůležitější je naučit děti dýchat celými plícemi...

Zajímá vás otázka SMRTI,co to je?

Ano (26 | 58%)
Ne (2 | 4%)
Neřeším to (2 | 4%)
Energie

Energie

+vibrace duše ve vývoji
Anděl-1.jpg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
DNA a náš vzestup vibrací - channeling informace
2. 7. 2014
Něco málo z informací z channeling komunikace prostřednictvím

-Karen Danrich, Mila Sinoski, a Thomas Weber, Rama.

/ kde budou uvedeny * u odstavců, najdete také reakci moji, ze zkušeností z léčení energií Kchuei (což je opravná energie a pře nastavující buněčné struktury) nebo také najdete info mého zdroje - M.A.Kunz/

DNA a náš vzestup

Každý z původních dvou řetězců DNA je paralelou a je v harmonickém vztahu k ostatním 15000 řetězců. Paralelně vedle každého původního DNA řetězce, existuje 7500 vrstev potenciálního DNA materiálu, který se podobá vrstvičkám cibule. V procesu vzestupu, když je ztělesněna další vrstva DNA, je ovlivněna patřičná část fyzikálního, éterického, mentálního a emocionálního těla, a to zapříčiňuje odbourávání myšlenkových forem strachu, přeměnu energetického toku v auryckém poli neboli světelném těle, a nárůst fyzických vibrací.
Vibrace odpovídá rychlosti rotace molekul. V molekulové struktuře typu slunečního systému, který na Zemi převládá, je nejvyšší možné rotace, kterou je tento systém schopen udržet, dosaženo při ztělesnění 2500 řetězců DNA. Má-li se s navyšováním vibrací pokračovat, molekulární struktura se musí změnit, jak jsme popisovali v kapitole "Dál za osvobození". Molekulární struktura se změní z typu slunečního systému na tříkruhový vzor, který se podobá tří kuličkovému ložisku, kde kuličky neustále rotují kolem sebe. Tříkruhový vzor nemá tak omezené možnosti jako sluneční systém rotace molekul. Čím rychleji energetické kuličky v tříkruhovém vzoru kolem sebe rotují, tím je vyšší vibrace. Při postupném ztělesňování DNA řetězců 2500-3500, se rotace v každé molekule zvětšuje jakmile je ztělesněn další segment DNA, a tím se zvyšuje postupně vibrace celé tělesné formy.
V dalším segmentu vzestupu dochází k biochemickým změnám. Z biochemického hlediska je současné lidské tělo vystavěno z aminokyselin neboli proteinů, které jsou spojeny dohromady, lipidů neboli tuků, a minerálů čili kostí. Náš kanál není biochemik a tak nemáme tolik informací abychom to přesně vysvětlili z hlediska medicíny. Jistě však v budoucnu některý jiný kanál o tom předá detailnější informace.
Aby byla tělesná forma schopná udržet vyšší vibrace, struktura proteinů, tuků a kostí se musí změnit na "lehčí" neboli méně hustou formu. Během další fáze vzestupu jsou proteiny, tuky a minerály v tělesné formě postupně přeměňovány na méně hustou strukturu. Některé aminokyseliny, které nejsou již více pro tělo potřebné, jsou úplně z organismu vyjmuté a postupně z těla odcházejí. Některé aminokyseliny mají zkrácené řetězce. Analogií může být koncept "červeného masa" neboli hovězího, které je transformováno na lehčí "bílé" maso nebo rybí. Podobným způsobem mají husté tuky neboli polypeptidy zkracovány řetězce, aby vytvářely "lehčí" formu tuku. Opět tento postup můžeme přirovnat k vepřovému sádlu, které je transformováno na tuk podobný tuku v zelenině. Kosti jsou také postupně transformovány na skupiny minerálů, které jsou menší a méně husté.
Ve stáří jsou u lidí běžné křehčí kosti. To je důsledek rozpadu, který v kostech ve stáří převládne. Mnoho z vás je dobře obeznámeno rozpadem v zubech, který vám tam vytváří prohlubně a díry, které pak dentista musí vyplňovat. Rozpad v kostech má taktéž za následek vytváření děr v celé kostře. Všechen rozpad je opraven do iniciace 3024. Jakmile je rozpad opraven, začne restrukturalizace minerálů v kostech.

KRYSTALICKÁ ROVINA - ZMĚNA NAŠÍ DNA

Krystalická předloha tvoří nový energetický vzor, který překrývá éterické tělo lidské formy. Krystalická předloha je přidána na začátku 13. zasvěcení a je během některých iniciací podle potřeby měněn. Většina této práce se děje v noci, když iniciát spí a Řád Rize na ni dohlíží. Jak tělesná forma navyšuje svoji vibraci, je v předloze nahrazena stará sekvence rozvodné sítě novou a buňky v té dané oblasti těla jsou převedeny na krystalickou strukturu. Když někde kolem hlavní linie chybí rozvodná vlákna, nelze informaci a energii transportovat ke skupinám buněk, které jsou v dané oblasti těla. Když chybí informace, nemohou být buňky v této oblasti transformovány na krystalickou strukturu. Výsledkem jsou pak kapsy s buňkami, které v těle vibrují v nižší frekvenci. Nerovnoměrná distribuce vibrací pak ztěžuje udržování vysoké vibrace v průběhu denních činností.

VYŠŠÍ VIBRACE ENERGIE A VĚDOMÍ, NEVĚDOMÍ A VAŠE DUŠE
Vědomí a tělesná forma jsou sice oddělené, ale jsou vzájemně svázané. Ačkoliv iniciátova tělesná forma může přebývat ve třetí dimenzi, jeho vědomí během procesu vzestupu může začít dosahovat k myšlenkovým formám vyšších dimenzí. Čím vyšších dimenzí myšlenkových forem iniciát dosahuje, tím má čistší komunikační kanál, a tím dostává informace od Boha/Bohyně jasnější a méně pokroucené. Čím je vyšší vibrace, kterou je schopná tělesná forma udržet, tím je vyšší dimenze, do které vědomí dosáhne. Naše kanály cestovaly a dosáhly dimenzí až dva miliony. Každý iniciát bude kontaktovat ty dimenze, ve kterých přebývá jeho Já Jsem Přítomnost, aby mohly splnit úkol své duše na Zemi. Ti z vás kdo ve svém světelném těle vědomě cestujete, jakmile dosáhnete zasvěcení 1024, můžete přímo přijít do Řádu Rize a přímo s námi komunikovat v našich chrámech.
Jakmile iniciát dosáhne zasvěcení 3500 a ztělesní 3500 řetězců DNA, začnou dosahovat vědomí 25. dimenze. 25. dimenze již existuje mimo připoutanost a tím je méně náchylná na pokroucení než nižší dimenze. Nelze říci, že by v 25. dimenze žádné pokřivení nebylo, pouze tam chybí pokřivení vztahující se na připoutanost. Vědomí 25. dimenze též osvobodí iniciáta od emocionální připoutanosti duše vztahující se na připoutanost jeho duševní linie v 25 dimenzi. Některé připoutanosti duše se budou vztahovat na citovou připoutanost, kterou má iniciát na fyzické úrovni. Jak připoutanost duše, tak připoutanost na fyzické úrovni jsou uvolňovány současně.
Příkladem uvolnění připoutanosti tohoto druhu může být náš kanál Míla. Neměla dohodu se svým pětiletým synem na úrovni duše, že mu bude dělat rodiče, a veškerá karma mezi nimi byla již uvolněna před mnoha měsíci. Vídávala se synem pravidelně, dokud nebyl uvolněn zbytek připoutanosti myšlenkových forem o rodičovství. Její duše si nepřeje, aby se v tomto životním období zabývala rodičovstvím neboť její duše má jiné cíle, které na fyzické rovině zabírají mnohem více času. Důsledkem, po ukončení tohoto segmentu iniciací, je že Míla se vzdala rodičovských povinností s výchovou syna a předala je svému bývalému manželovi a je volná pro plnění záměrů její duše.
V lidské tělesné formě je to právě připoutanost, která stojí duši v cestě při naplňování jejího Božského plánu. V lidských myšlenkách je zrušení dohody o rodičovství považováno za tragédii. Ale z perspektivy duše, jestliže není dohoda mezi duší rodiče a duší dítěte o pokračování vztahu, pak pokračování takového závazku je ve skutečnosti v rozporu se směrem vývoje, pro který se duše zrodila a který chce v tomto ztělesnění naplnit. Připoutanost se střetává z naplněním Božského plánu.
Ostatní členové skupiny našich kanálů bojují proti partnerským a manželským svazkům, které nejsou v souladu s přáním duše. Předpokládáme, že pro většinu iniciátů bude obtížné ukončit tento segment vzestupu, bez uvolnění všech vztahů, které jsou založeny na připoutanosti a ne na dohodách duší.
Pro naše oba kanály znamenalo uvolnění vztahů založených na připoutanosti přenechání dětí manželům a ukončení komunikace se svými rodiči, sourozenci a mnoha dalšími, kteří nejsou v souladu se záměrem jejich duše. Důvodem je i posun ve vibracích, které nyní ztělesňují. Všechny vztahy na Zemi jsou založeny na podobné rezonanci. V případě našich kanálů, jejich rodiče, sourozenci, děti a bývalí manželé již více nerezonují s jejich novou vibrací a proto byli vyvrženi z jejich okruhu. Podobným způsobem jsou ti, kteří jsou k nim nyní přitahováni na souběžné cestě vzestupu a spoluvytvářejí zkušenost intimity, harmonie a radosti když se shromáždí.

VZESTUP A PŘIBÝVÁNÍ NA VÁZE
Přibývání na váze a VZESTUP VIBRACÍ
Lilliya je tak překvapena počtem dietních programů, které jsou odesílány na její webovou adresu. Je to, jako kdyby ti čtení informací NECHÁPOU PŘÍČINY JEJICH tělesné hmotnosti V ZÁVISLOSTECH NA VZESTUPNÝCH FREKVENCÍCH planety Země a JEJICH BUŇKÁCH A SLOŽENÍ V NICH jednotlivých PRVKŮ.
Přírůstek hmotnosti na vzestupu není tělesného tuku; je to z růstu kostí, vazů a svalů, plus přidáním nových žláz a orgánů, které slouží regenerační formě složení buněk.
Celkově lze říci, že KRYSTALICKÁ FORMA je o 10% VĚTŠÍ, to je VÍCE BUNĚK, které jsou převedeny na krystalickou FORMU, TÍM VĚTŠÍ SE STÁVÁ i OSOBA S VĚTŠÍ HMOTNOSTÍ!!!
-Ve stoupání na 1024 až 1800, Lilliya rostla od střední až do extra velké.
- Ve stoupání na 3000, vyrostla do velikosti 1X, a její nohy rostly do velikosti 11.
- Ve stoupání na bódhisattvu, ZMOHUTNĚLA na 2X a velikost 11,5 v obuvi.
- Rostla také o čtyři palce na výšku. Lilliya má méně než 8% tuku z celkové tělesné hmotnosti na její současné úrovni VZESTUP.
-RŮST NEMÁ NIC SPOLEČNÉHO SE ZÍSKÁVÁNÍM DALŠÍHO TUKU V TĚLE !!!
-Růst má co do činění SE VZESTUPEM DO REGENERAČNÍ BIOLOGIE SLOŽENÍ BUNĚK. (Viz "Vzestupně do regenerační biologie" pro více informací o krystalické genetické struktury.)

REGENERAČNÍ BIOLGICKÉ SLOŽENÍ

- má mnoho žláz a orgánů, které se zhoršila pády v úrovni vědomí lidského druhu. Jak tyto žlázy a orgány rostou, tím že se karma uvolňuje, ony se mění a přidávají na velikosti buněčné struktury a hmotnosti, podle formuláře = VZORCE pro každou osobu, který je odvislý od ZPRACOVANÝCH KARMICKÝCH ZÁVAZKŮ A BLOKÁD nebo i NEGACÍ.

Nicméně, HUSTOTA i RŮST způsobuje, že ten, kdo PŘED VZESTUPEM vážil méně vzhledem KE SVÉ VELIKOSTI, bude chudší, než OBÉZNÍ OSOBA MAJÍCÍ paralelní velikost, která není SPRÁVNÁ PRO VZESTUP. Proto Lilliya navzdory své velikosti může chodit na VLASTNÍCH NOHÁCH, STEJNĚ, jako by to byla její původní hmotnost a velikost před vzestupem, a to jen kvůli tomu, že jsme vytvořili systém, který je méně hustý, či ona je méně těžká, ona týdně tak může chodit na namáhavé túry týdně v havajských ostrovech a používat tak svůj čas rozmlouvání a relaxaci s přírodou, jak byla zvyklá.


Jak se co děje?
K dispozici jsou orgány, které rostou v oblasti břicha, zejména, které způsobují, že vypadá, jako těhotná v důsledku vzestupu vibračních toků, zejména to platí pro ty, kteří jsou na vzestupné evoluci úrovně bódhisattvy i pro ty, co jsou ještě mimo ni.
Břicho, je výsledkem krystalické úrovně membrány, v níž je více kapes růstu přes hrudní koš, který umožňuje kyslíku jít lépe do krve, která byla okysličená v plicích, které mají být extrahovány, a krev tak převedena na osm typů krevního cukru, jež je potřebný k udržení krystalické buněčné struktury . Kromě tohoto výstupku, čtyři nové orgány velikost jater rostou;
-dva v podbřišku a dva podél pasu. Tyto žlázy budou filtrovat úpadek a energie a budou sbírat energii fotonovou tak, že se zajistí, že buněčná struktura bude postupně regenerovat v pohodě.
Mnozí viděli obrázky nebo sochy Buddhy, které jsou kulaté nebo tuk, a považuje za šťastný a štěstí v přírodě. Tyto obrázky byly z doby, blíží Buddhův VZESTUP do další dimenze, a také on vstoupil do biologicky nutné přeměny těla, aby zahrnoval hodně růstu ve velikosti a tvaru splnění úkolu. Stejně jako Buddha, nejvíce ve skupině mistrovského programu Lilliya šla o dvě velikosti v oblečení v procesu ztělesnění 3000 řetězců, a čtyři velikosti až při vzestupu k 6000!!!

Příčinou je pokračující vzkříšení rozpadu buněčných struktur a jizev tkáně při vzestupu k 6000, zejména. Zjizvená tkáň a úpadek jsou komprimovány / stlačovány, zmenšovány na objemu/.
To je důvod, proč se lidé zmenšují co do velikosti, zatímco stárnou;
-kaz již komprimovaných = stlačených stovek buněk do 1 místa, které kdysi obsahovalo pouze několik buněk jako když byli malí nebo když dospívali. To je to, co dělá úpadek milovaný; to komprimuje – stlačuje a zhušťuje strukturu dovnitř, dokud člověk nezemře. Vlastně koncentruje jeho hmotu v buněčné struktuře,což také je vlivem zhuštěných záznamů v DNA buněk.

Aktuální touha a zaměření na hubeného formě jako zdravé, je docela VAŠE iluze!!! ŠTÍHLÝ = umírající forma buněk a zhuštění hmoty do menšího prostoru, který neodpovídá záznamům informací v jednotlivé buňce!!! KAŽDÁ BUŇKA TOTIŽ POTŘEBUJE SVŮJ PROSTOR PRO SPRÁVNOU FUNKCI TTO SI UVĚDOMTE!!! Pokud jej nemá postupně se oslabí a odumírá!!!


Ve skutečnosti není nic krásná o umírající formě; a ti, kteří hladovět sebe zůstanou tencí, ale zároveň umírající a opustí brzy své milované.
Ti, kteří jsou přirozeně tencí a obecně mají střevní trakt, který nedokáže strávit nic moc, který umožňuje takové lidi jíst hodně a váží jen málo. I to je hladovějící forma pro všechny záměry a účely. A co znamenají tito lidé, hladoví proč? Jsou hladoví po lásce, z lásky duše.
Avšak láska duše nemůže dojít dříve, než každý z nich se uvolní a bude milovat sám sebe i druhé; a společenství vyžaduje vzestup a vzestup způsobí, formu rozšíření vlivem buněk a růstu těla. /překlad M.Abha Kunz


PROTO JE NUTNÉ BÝT PRO SPRÁVNÝ VZESTUP PROČIŠTĚN KARMICKY!!!

-POKUD VAŠE BUNĚČNÁ STRUKTURA NEBUDE PROČIŠTĚNÁ OD ZÁVAZKŮ A BLOKACÍ Z MINULOSTI, budou vaše buňky slabé a prostě jednoduše NEUDRŽÍ VZESTUPNÉ VIBRACE + ZÁROVEŇ VYLUČOVAT ŠKODLIVINY A NABÍRAT ZNOVU ŽIVINY A DOSTATEK KYSLÍKU, prostě buňky se brzy unaví a začnou stagnovat a pomalu odumírat, místo aby začaly vytvářet potřebné nové buňky a se silnými energiemi začaly běžně pracovat.PROČ JE NUTNÉ SE ENERGETICKY ČISTIT?

NAŠE TĚLO SE POHYBUJE V URČITÉM TYPU ENERGIE, TÍM JE TOK energií , ve kterém plujeme na SVÉ ŘECE ENERGIÍ, to znamená, že to, co je kolem nás a také v nás samotných, tedy tyto energetické frekvence a jejich rozdílnosti a výkyvy, jsou naší řekou, po které se plavíme svým životem, to znamená, že KAŽDÝ z nás VIBRUJE na určité frekvenci energií, kterou UDÁVÁ VŠECHNO TO, CO KOLEM NÁS I V NÁS JE. Tedy to,

1)co sami vysíláme / to je jak myslíme, jak konáme, co vnmáme a jak vysíláme do svého okolí

2)co k nám vysílají druzí, tedy naši blízcí, s nimiž jsme spojení v denním kontaktu

3)co k nám vysílají ostatní, s nimiž jsme se setkali / závist, zlost, pomluvy,nepřejícnost, přání negací a nezdarů + samozřejmě kletby, uřknutí, ovlivnění

4)co máme dáno vlastními závazky v běhu času našich bytí = KARMICKÉ ZÁVAZKY, BLOKY, PŘIVTĚLENÍ entit, duší, inkarnátů

K tomu všemu je nutno také přidat momentální sílu naší celé tímto vytvářené aury, která může být také oslabená vlivem úniku energií přivtělenými dušemi z okolí / získáme kdekoli, kde se nachází větší množství lidí - autobus, markety, lékař, různá shromaždiště-zastávky vlaků,MHD atd. Toto vše nás může samozřejmě OVLIVNIT V TOKU ENERGIÍ, KDEE SE MOMENTÁLNĚ SAMI POHYBUJEME A TAKÉ TO OVLIVNÍ NAŠE ZDRAVÍ NAŠICH BUNĚK V TĚLE FYZICKÉM !!!

VÝŠE JMENOVANÉ OVLIVŇUJE CELÉ NAŠE TĚLO, JAK JEMNO-HMOTNÉ, TAK FYZICKÉ A OVLIVNÍ TO FUNKČNOST KAŽDÉ JEDNÉ BUŇKY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

ZA 1. TOTO je důvod, PROČ SE JE NUTNÉ NEUSTÁLE ČISTIT, abychom se udržovali ve stejné vibraci energií a neklesali vlivem negací do nižších frekvencí toků, tedy do nižších řek energie. Protože v této době je VZESTUP CELÉ PLANETY NA VYŠŠÍ FREKVENCE ENERGIÍ, A CO TO ZNAMENÁ?

VZESTUP NA VYŠŠÍ FREKVENCI = částečnou navibraci pro každou jednotlivou buňku v našem těle v souladu s vibrací naší planety!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

CO TO PRO NÁS JEDNOTLIVCE OBNÁŠÍ ?

1) že naše buňky začínají vibrovat ve vyšší frekvenci energie / ty udává planeta a méčná dráha

2)zvýšený kmitočet =kmitání buňky ztíží její provádění denních funkcí v těle !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! / to znamená, že buňka MUSÍ VIBROVAT STEJNĚ S PLANETOU a ZÁROVEŇ MUSÍ STÍHAT PLNIT FUNKCI V NAŠEM TĚLE, takže

BUŇKA MUSÍ MÍT DOST energie

1) NA VIBRACI SHODNOU S NAŠÍ PLANETOU=kmitá zároveň s planetou ve vyšší frekvenci

2)NA LÁTKOVOU VÝMĚNU, KTEROU NEUSTÁLE PROVÁDÍ / to je příjem živin a odvádění škodlivin ze sebe

3) +musí nabrat ještě ENERGII NA PROVÁDĚNÍ ZMĚNY VE VLASTNÍ STAVBĚ DNA a její rekonstrukci, která se automaticky spouští s vyššími frekvencemi, což obnáší znovunapojení dalších řetězců v našem DNA a jejich aktivaci !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

NENÍ-LI naše tělo postupně ZBAVOVÁNO bloků a negací, jak energetických, což jsou zátěže energií v buněčné struktuře zapsané na úrovni jejího základu,či přímo v jejím DNA, tak negací škodlivin z látkové výměny, potom buňky jsou deformovány a nemají šanci udržet tolik energie, kolik jí potřebují pro všechny výše jmenované funkce a energetické zatížení se stává pro ně přímo neudržitelným a zničujícím, neboť se stále rostoucími vibracemi(kmitočem), je potřeba víc a víc enerií, které buňky musí udržet a zároveň je i používat ve svůj prospěch, pokud nejsou pročištěny, jejich vlatní "zanešení škodlivinami", jim znemožní NABÍRAT TOLIK ENERGIE, KOLIK POTŘEBUJÍ PRO VNITŘNÍ PRÁCI A PŘESTAVBU SEBE SAMA A ZAČNOU SE DEFORMOVAT A STÁVAJÍ SE NEFUNKČÍMI A POSTUPNĚ ODUMÍRAJÍ, tím se stává, že naše fyzické tělo onemocní, nestíhá se vyrovnávat se stoupajícími frekvencemi celé planety a také nemají energii už ani na svou výživu a také jim tím pádem chybí energie na NEZBYTNOU PŘESTAVBU SEBE SAMA = buněčné struktury na postupná potřebná znovu-napojení a aktivaci nové vlastní DNA, která je už na druhém stupni akivace, to je měly by se nám už v tento čas aktivovat další znovunapojení, to je měli bychom nyní už mít aktivujících 6 šroubovic ze dvanácti a frekvenci, tedy kmitočet několikráte tak vysoký, než jsme měli před 4 lety /r.2010, kdy začala přestavba naší DNA a prudké stoupání na potřebné k tomu frekvence energetického našeho systému.

-Pokud buněčné struktury NEMAJÍ na TUTO PŘESTAVBU V SOBĚ SÍLU, PROSTĚ ZAČNOU ODUMÍRAT A POSTUPNĚ NÁM ONEMOCNÍ ORGÁNY AŽ K DESTABILIZACI CELÉHO TĚLA a následné smrti fyzického těla.

-Pokud má buňka sílu částečnou, tedy má energií málo, potom dochází k tomu, že sice stíhá kmitat v souladu se Zemí, a třeba stíhá i látkovou výměnu částečně, ale už netíhá PŘESTAVBU DNA a změnu základu stavebního v sobě, což nese sebou stavy:

-únavy, POCITY stresu bez důvodů, až depresí bez příčiny

-destabilizace celého vnímání kolem sebe

-pocity emočních šoků, což je způsobováno nepročištěním karmických bloků na emoční rovině

-strach z neznáma, nejistota a nestabilita v rozhodování a jednání

-onemocnění těla fyzického v nejslabším orgánu těla, mnohdy trávení, střeva, srdce, žlučník, žaludek, ale také tlak krve, či duševní destabilizace a psychická onemocnění různého typu,vedoucí až k sebedestruktivním jednáním. /M.Abha/
http://www.casopismagie.estranky.cz/
dimenze.jpg
Dlouhodobě v akci TÝDENNÍ ODBLOKOVÁNÍ: jehož součástí je
-diagnostika aury/zasílám emailem s vysvětlením
-1x spalování negací Indickým rituálem ohně
-5xharmonizace čaker+doplnění energie do těl/ jemno-hmotné i fyzické tělo/Shamballa
-3x odblokace chybných programů s "vyšším Já" SRT/sliby, strachy,vaše chybná nastavení
-3x hloubkové karmické čištění Karuna-ki /řešení minulosti a uvolnění budoucnosti a současnosti
-nastartování nevědomí a navýšení sebevědomí+léčba Kchuei

Cena této léčby je nyní 2.500Kč za 7 léčebných dní /běžná cena je 3.300,- /
/SLEVA 800,- Kč /
Energie duse druky nahled.jpg
HLOUBKOVOU KARMICKOU OČISTOU
3 Týdenní hloubková očista a odblokace
-diagnostika automatickou kresbou / samostatně bez léčby za 500Kč
- 6x hloubkové karmické čištění-Karuna-ki /samostatně bez této léčby cena za sezení 2500Kč
- 2x spalování negativních energií /samostatně bez této léčby cena za 1 spalování 650Kč
- 6x doplnění a srovnání čaker / samostatně bez této léčby-za 1 doplnění 500Kč
- 7x andělská léčba s energií Kchuei / samostatně bez této léčby 3330Kč za 1 sezení
- závěrečné vyladění energetických těl /emočního,mentálního,duchovního,duševního,fyzického
- odblokace chybných programů nevědomí(SRT+změna nevědomí)
- obnova úkolu duše,restart vědomí,podvědomí a nevědomých programů
- obnova energií v těle fyzickém
- vylepšení zdraví a fyzické kondice,vlivem znovu nastartování správné funkce samoléčebných procesů v orgánech,až k buněčné úrovni a vašemu DNA
cena za 21 dní 4.800 Kč - TRVALE NÍZKÁ CENA
Jste unaveni, vyčerpáni a v noci se nevyspíte? Nechte si pomoci léčbou energií-alternativní léčba
Léčba energií
Léčba energií
stažený soubor.jpg
Andělská numerologie
Andělská numerologie
Zápatí stránek

Věštírna Genea

Objednávky jen písemně,abychom nerušili telefonickým voláním sezení jiného klienta :
Email: dobrakartarka@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one