Věštby pro vás - osobně, emailem

Firma:
Marcela Kunz

Sídlo:
Okružní 449
Vsetín

PROVOZOVNA:
U Hřiště 1305
(nad Optikou)
Vsetín

IČO: 65513291

Objednávky jen:
genea1@email.cz
Naučte se pracovat s energií
Zasvěcení
-do všech stupňů Reiki
-Reiki 1 /500,-
-Reiki 2 / 2000,-
-Reiki 3 / 5500,-
-Reiki 4 / 9000,- jen pro Mistry Reiki
-Karuna-ki/jen Mistři Reiki

-Dračí Reiki /500,-
-Shamballa /500,-
-Seichim /1500,-
-Zovirah /1500,-
-Reconnection/ 10.000,-
Info email: genea1@email.cz
rady z karet

rady z karet

Tarot,cikánské karty,pikety

Všichni jsme řízeni zákony Universa

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

Věříte v duchy a jejich působení na nás?

Nevěřím tomu (5 | 5%)
Duše v domech

Duše v domech

přivtělená
P1050860.JPG
Relaxace
Jak se jí naučit rychle a bezpečně?
Využijte naši techniku,popsánu v rubrice Relaxace -

Dýchání je jeden ze základních předpokladů pevného zdraví, proto mu jógové učení
věnuje zvýšenou pozornost. Nejdůležitější je naučit děti dýchat celými plícemi...

Zajímá vás otázka SMRTI,co to je?

Ano (26 | 58%)
Ne (2 | 4%)
Neřeším to (2 | 4%)
Energie

Energie

+vibrace duše ve vývoji
Anděl-1.jpg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Otevření 3. oka

Otevření 3. oka

důvod otevřeného vědomí a změna vidění světa i změna vnímání = ROZŠÍŘENÉ VĚDOMÍ

 
Rozšířené vědomí
-je zvláštní stav lidského duševna, ducha, v němž jsou překročeny, mizí, vědomí individuálního já a vědomí, resp. vnímání empiricky daného prostoru a času. Zkoumání rozšířeného vědomí v pojetí, které bylo právě naznačeno, je jedním z nejdůležitějších úkolů současnosti s dalekosáhlými důsledky, a znamená návrat ke ztracené duchovní dimenzi člověka. Největší přírodovědec našeho století A. Einstein o tom napsal: „Nejhlubší a nejvznešenější pocit, jehož jsme schopni, je zážitek mystického. Z něho samotného klíčí věda. Komu je tento pocit cizí, kdo se již nemůže divit a ztrácet v úctě, ten je již duševně mrtev. Vědění o tom, ze neprozkoumatelné skutečně existuje a že se zjevuje jako nejvyšší pravda a nejzářivější krása, o níž můžeme mít jen temné tušení - toto vědění a toto tušení jsou jádrem vší pravé religiozity." (1964) Einstein

CO JE VĚDOMÍ?
Je to psychofyziologický stav, jež nelze tak jednoznačně definovat. Ovšem samotný VÝZNAM pojmu VĚDOMÍ, lze jasně charakterizovat ,jeho jasným PROTIKLADEM, kterým je BEZVĚDOMÍ.

VĚDOMÍ = prožívání SKUTEČNOSTI
Ke své existenci vyžaduje vědomí příliv stimulace a určitý stupeň kognitivní aktivity - je-li stimulace intenzívní, nebo naopak minimální, VĚDOMÍ SE MĚNÍ - od extrémní stimulace se subjekt odvrací, při nedostatečné stimulaci se naopak nudí a má sklon k dodatkové autostimulaci, případně upadá do spánku.

ZMĚNA VĚDOMÍ - může být dosažená zcela chtěnými způsoby=požitím alkoholu, drog, sedativ, ale i nedobrovolně ve stavech horečky, hladu, žízně, extrémní deprivací spánku atd. Stav vědomí, však lze také měnit hypnózou, koncentrací pozornosti, specifickými cviky, přívodem určitých plynů, omezením přívodů kyslíku atd.
nebo se V NĚM OCITÁME, zcela NEVĚDOMĚ - viz horečky, nemoci, nedostatek tekutin v těle, SOUVISÍ s určitou činností v mozku s přílivem nervových impulsů a reakcí v jednotlivých hemisférách mozku, přičemž také na jeho OBSAHU se podílí také EMOČNÍ PROŽÍVÁNÍ A ZPŮSOBY VNÍMÁNÍ NAŠEHO OKOLÍ V DANÉ CHVÍLI.
vědomí, které jej zrcadlí. Je to svět strukturovaný v systému percepčních a koncepčních (kognitivních) schémat, A JEHO OBRAZ závisí na ČINNOSTI smyslových orgánů, a kognitivních procesech vůbec, přičemž tato činnost se vytvořila v závislosti na vyrovnávání se s životními podmínkami ( životní adaptace). Uplatňují se zde i zvláštnosti řeči, té které jazykové kultury. (B. L. Whort, 1956).

ROZŠÍŘENÉ VĚDOMÍ - O rozšířeném vědomí uvádí S. Grof (1985) následující: Transpersonální zážitky se nenechají interpretovat jednoduše jako intrapsychické fenomény v konvenčním smyslu; mimo jiné vystupují bez zprostředkování smyslových orgánů, lze se v nich identifikovat s individui jiných druhů, objevuje se v nich přístup k mikroskopickým a astronomickým oblastem, které nemohou být vnímány bez technických pomůcek (mikroskopu, dalekohledu), lze se v nich přesouvat do historických a prehistorických dob, do budoucnosti, do vzdálených míst, nebo do jiných dimenzí existence. Transpersonální zážitky znamenají rozšířené vědomí za fenomenální svět a časoprostorové kontinuum. Patří sem například zážitky ze setkání s duchy zemřelých lidí, nebo s „nadlidskými" duchovními bytostmi./NAKONEČNÝ
Některé obsahy rozšířeného vědomí nejsou slovy sdělitelné.
To je dáno skutečností, že EXISTUJE VÍCE SVĚTŮ, jejichž koexistence je nám neznámá, A KTERÉ ZA URČITÝCH OKOLNOSTÍ POZNÁVÁME zcela zvláštním způsobem.

ROZŠÍŘENÉ VĚDOMÍ MÁ několik stupňů;
některé se vyznačují také určitou předmětností (vidění aury, fantomu), jiné jsou naplněny zcela zvláštními kvalitami a výrazným zážitkem „numinózního", tj. zvláštní směsi fascinujícího a děsivého, která vystupuje i v náboženské exaltaci (R. Otto, 1917), jiné jsou jakýmsi znásobením estetických dojmů atd. ROZŠÍŘENÉ VĚDOMÍ = změna vnímání a vidění světa, ale také umění vidět EXISTENCI svou i jiných bytí tady na Zemi, vnímání jiných dimenzí, umění přenesení se do jiné dimenze bytí-viz. "oobe", vystoupání ducha z fyzického těla a uvědomění si bytí také na jiné vibrační frekvenci=UVĚDOMĚNÍ SI BYTÍ DUCHA V JINÝCH ČASOPROSTORECH, SVÉ EXISTENCE.

ASTRÁLNÍ LÉTÁNÍ, jak mnoho lidí uvádí své pocity v tomto i jiných bytích.
Vyznavači a znalci jiných ezoterních systémů znají další zdroje dosahování rozšířeného vědomí. Hermetikové zabývající se magií znají například praxi s magickými zrcadly, nebo metody „cest do astrálu", které jsou dnes již zkoumány i některými parapsychology, znalci praktické kabaly znají pozoruhodnou metodu „cesty sedmi nebesy (branami či planetárními sférami) k Božímu trůnu" z období 4. — 6. století (systém kabalistické magie „ma'aseeh merkabah", „dílo vozu", resp. „Božího trůnu"), symbolizovanou Ezechielovou cestou k Božímu trůnu (1. kapitola biblické knihy Ezechiel). Velmi populární jsou v současnosti metody a fenomény transcendentální meditace a „out-of-body experience" (zážitky výstupu z fyzického těla v období klinické smrti, nebo samovolného či úmyslného odpoutání se tzv. astrálního těla).

ASTRÁLNÍ TĚLO + vnímání vědomí:
Astrální cestu prožil i jeden z koryfejů katolické etiky Alphonsus de Liguori v roce 1774 v klášteře Arienzo, vzdáleném čtyři dny cesty od Říma: upadl asi na dvě hodiny do zvláštního stavu a potom, co se z něj probral, uváděl, že byl v Římě u umírajícího papeže. Několik dnů nato přišla zpráva o papežově smrti, která nastala zhruba v době, kdy Liguori „byl" u papežova smrtelného lůžka. Cesty astrálem konal i vizionář E. Svedenborg, spisovatel A. Strindberg, hrdina románu J. Londona Tulák po hvězdách, a ve všech kulturách lze najít pradávné zprávy o těchto fenoménech. Autor klasické příručky o cestách do astrálu S. J. Muldoon (1973) formuloval princip tzv. „astrální projekce": „Zůstává-li fyzické tělo nehybné pohybuje podvědomá vůle astrálním tělem nezávisle na těle fyzickém."
Jste unaveni, vyčerpáni a v noci se nevyspíte? Nechte si pomoci léčbou energií-alternativní léčba
Léčba energií
Léčba energií
stažený soubor.jpg
Andělská numerologie
Andělská numerologie
Zápatí stránek

Věštírna Genea

Objednávky jen písemně,abychom nerušili telefonickým voláním sezení jiného klienta :
Email: dobrakartarka@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one