Věštby pro vás - osobně, emailem

Firma:
Marcela Kunz

Sídlo:
Okružní 449
Vsetín

PROVOZOVNA:
U Hřiště 1305
(nad Optikou)
Vsetín

IČO: 65513291

Objednávky jen:
genea1@email.cz
Naučte se pracovat s energií
Zasvěcení
-do všech stupňů Reiki
-Reiki 1 /500,-
-Reiki 2 / 2000,-
-Reiki 3 / 5500,-
-Reiki 4 / 9000,- jen pro Mistry Reiki
-Karuna-ki/jen Mistři Reiki

-Dračí Reiki /500,-
-Shamballa /500,-
-Seichim /1500,-
-Zovirah /1500,-
-Reconnection/ 10.000,-
Info email: genea1@email.cz
rady z karet

rady z karet

Tarot,cikánské karty,pikety

Všichni jsme řízeni zákony Universa

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

Věříte v duchy a jejich působení na nás?

Nevěřím tomu (5 | 5%)
Duše v domech

Duše v domech

přivtělená
P1050860.JPG
Relaxace
Jak se jí naučit rychle a bezpečně?
Využijte naši techniku,popsánu v rubrice Relaxace -

Dýchání je jeden ze základních předpokladů pevného zdraví, proto mu jógové učení
věnuje zvýšenou pozornost. Nejdůležitější je naučit děti dýchat celými plícemi...

Zajímá vás otázka SMRTI,co to je?

Ano (26 | 57%)
Ne (2 | 4%)
Neřeším to (2 | 4%)
Energie

Energie

+vibrace duše ve vývoji
Anděl-1.jpg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
human-aura.jpg
LIDSTVO
Než vzniklo celé lidstvo, proběhlo velmi mnoho nejen času, ale hlavně myšlenek, detailních návrhů na fungující těla v trojrozměrném prostoru této planety. Ovšem je nutno říci, že prvotní byl zcela jistě záměr. Vytvořit humanoidní bytost, která by mohla mít tělo fungující v závislosti na vlivu ducha, jeho konání a případných chyb, kterými by vznikaly karmické závazky, které je nutno se ještě naučit a po-chopit v souvislostech a souladu se zákony celého Universa nikoli jen zákony pouhého "našeho", to znamená nám známého vesmíru.
Takový prototyp musel nutně zabrat mnoho času, než byl tak dokonale sestaven, jak jej známe v dnešní podobě. Myslím tedy v podobě naše fyzické tělo, jak funguje nyní, jak "snadno" je opravitelné, jak důmyslně bylo sestaveno a jak skvěle funguje a reaguje celý jeho systém na ducha, jež je v každém z nás umístěn.
Jak většina z nás už ví, podstatou našeho těla je nejen buňka, její podstata dána v našem DNA, ale také další nedílnou součástí fyzického těla je i duch ukotven v prvotním zhmotnělém "obláčku energií", čímž je duše-zde je prvotní zformování na hmotné úrovni a zde se také uchycuje duch, aby mohl vstupovat do trojrozměrného prostředí a tím vytvořit si, dle nejvhodnějšího výběru pro něj, vlastní fyzickou podobu, v četně závislostí s karmickým zatížením ducha z minulých jeho bytí.A v návaznosti na tom, si duše tvoří spolu s vyššími bytostmi svou nejen podobu, formu zdraví, myšlení, ale také jsou vytvořeny blokační programy, které jsou umístěny v našich nevědomých systémech myšlení, které jsou spouštěny na základě "neplnění" a opětovných porušení zákonů celého Universa. Takové programy jsou a byly opětovně vytvořeny "vývojáři" z vyšších dimenzí, kteří nám tak umožňují růst ducha i mimo vědomou mysl a vlivem toho dokážeme růst a vyvíjet se v souladnosti se základními zákony celého Universa. Ale teď něco o tom, jak se lidstvo a jeho prototypy vyvíjely a proč známe ono mnohdy jen z legrace řečené.." každý tady, máme svého dvojníka"...
Tuto větu jistě z vás mnoho dobře zná, a možná i víte, kde žije nebo jste viděli svého dvojníka, či velice vám podobnou bytost - člověka. Ano, je tomu tak je mnoho rozličných forem bytí, berme to jako výběr oděvů - těl z katalogu a nabídky právě pro daný vývojový stupeň ducha, než se smí narodit zde na planetě Zemi.
Proces evoluce začal asi před 6 ooo miliony let,ale pro samotné lidstvo je to mnohem méně, v universální paměti lidstva je to před 30 miliony let, proces vývoje byl nejprve namyšlen a později také naprogramován vyššími bytostmi ze sfér duchovních dimenzí.
Tyto bytosti naprogramovávají všechny věci týkající se trojrozměrného prostoru. Na této planetě existuje velmi mnoho světů, to znamená, že jsou zde produkovány a programovány mnohé bytosti duchovního charakteru do rozličných forem bytí, to znamená, že také rostliny a neživé věci jsou ve svých podstatách také bytosti na určité duchovní úrovni, stejně jako různé druhy živočichů a lidí.
Dějiny lidské započaly asi před 24 000 let př.n.l., kdy byly vytvořeny první dva prototypy humanoidů v naší podobě. Jejich konstrukční sestava byla testována, jak vytvořit pomocí myšlenek bytost nejen fungující v této trojrozměrné dimenzi, ale také bytost snadno se učící, chápající s rozvojem nejen myšlenkovým, ale také s rozvojem sebe-zdokonalujícím a schopným vývoje a stálých rozvojových možností na buněčné úrovni a s pamětí DNA. Tyto rozvojové prototypy byly po několika staletích nejen rozvíjeny, a přizpůsobovány k životu tady na této konkrétní planetě, ale byly také konstruovány v paměti buněčné tak, aby po jejich narození byly buněčné struktury schopné reagovat na paměť buněk z minulých životů ducha a tak mohlo být vše v souladnosti s karmickými zákony růstu ducha a možnostech pochopení vlastních chyb z minulosti, v závislosti na tomto, byl také uzpůsobován programový potenciál mozku a nevědomé mysli, která měla za úkol v závislosti na karmické blokaci, vytvořit takový nový program chování a jednání, aby se duch uvnitř těla fyzického mohl v závislosti na karmických závazcích vyvíjet a pomalu nebo rychleji růst také na duchovní, emoční, mentální úrovni a zároveň se mohl vyvinout i na fyzické úrovni svého bytí tady a teď.
Z tohoto důvodu bylo vytvářeno velmi mnoho různých forem humanoidů-lidí, kteří vykazovali určité vývojové stupně rozvoje ducha, po překonání těchto mnoha stupňů vývoje tady na této planetě bylo možno se dostat až tam, kde jste nyní vy lidé. Tedy k podobám těl fyzických takových jak je znáte nyní, jejich podobu, jejich funkčnost a jejich možností a také opravitelností, aby se duše nemusely hned při nějakých destrukčních nemocech vracet ke zdroji a znovu se rodit do jiných těl, to znamená, aby byla také možnost těla změnit jej a jeho konstituci už v jeho stavebním základu DNA, a to na základě některých proměn ducha a tím i možnost přeskládat stávající DNA chybné na nové DNA s potřebnými úpravami pro budoucí pozměněné a „vyléčené“ tělo a jeho energetickou základnu auru.
Toto všechno se neustále zdokonalovalo v průběhu staletí vývoje lidského těla fyzického, protože prvotní prototypy nebylo možno snadno léčit, ani snadno měnit jejich stavbu základních buněk DNA a tak byla těla v této dimenzi jen opravdu velice dočasným „oděvem duší“, který se vlivem karmických blokací brzy zanesl negativními energiemi a byl spuštěn program „smrti“, tím nastal mnohdy nucený přechod ducha do dimenzí jiných, kde mohl se dál vyvíjet, než byl schopen se zase zde narodit pro své plnění závazků a odstraňování blokací v duchovní sféře vývojových stádií, a to na základě karmy, tedy na základě porušení základních zákonů celého Universa.
Dle toho vidíte, že existovalo veliké množství prototypů lidských bytostí, mnoho sestavovaných forem bytí, do nichž byl duch rozen pro svůj potřebný vývoj. Ve vyšších dimenzích od 15. Výše se nacházejí také „vývojáři“ forem bytí pro ten, který svět, planetu, dimenzi. Veškerá prostředí jsou velmi pečlivě prozkoumána vyššími bytostmi, které si samy zvolí dobrovolné zrození v tom, kterém „světě“ a planetě, aby sami okusili to, co vymysleli na své osobní zkušenosti, tedy i vám zde byli posíláni ti, kdo reformovali vaši planetu, její struktury a také ti, kdo byli vysláni prozkoušet proměny a léčitelnost těl fyzických na této vaší planetě. Takové vyšší bytosti jsou sami, jako pokusné bytosti a sami na sobě odzkoušejí léčitelnost a změny struktury v DNA, jsou to takoví, kdo sami objevili u sebe uzdravení neléčitelných nemocí, či dokonce aktivovali i u jiných to, co přišli dozkoušet. Takovým jedincům bylo pomoženo, jako by zázrakem z těžkých chorob těla nebo ducha, a i zdejší planetární lékaři mnohdy nevědí, jak se jim to povedlo, že svá těla dokázali takto uzdravit a obnovit do maxima jejich bytí. Takoví lidé jsou nazýváni léčiteli, jsou nejen z kristických rovin, ale ještě z vyšších dimenzionálních prostor a využívají k léčbám přímo zdrojovou energii-tedy frekvenci lásky o nejvyšším kmitočtu snesitelném tady ve vašich podmínkách. Tím bych osvětlila různé formace lidí – humanoidů. Do stejných vývojových stádií ovšem patří také formy bytí v podobách trav, rostlin zvířat i pro nás neživých věcí, vše jsou to formy bytí pro jednotlivá vývojová stádia ducha./z knihy Evoluce II. - Marcely Abha Kunz/
7_mind-thoughts-god.jpg
JAK TO JE S FORMAMI BYTÍ?

Nejprve je nutno projít nižšími stádii vývoje ducha. Tak je duch nejprve uchycen v „duši“ – tedy lépe řečeno podstaty bytí ve formách různých rostlin, protože i zde u těchto forem „těl“ je veliký výběr, ale ten také podléhá vývojovým stádiím duchovního vývoje a rozvoje ducha. Pokud si vybírá duch zrození do formy například travin, je zde nutnost naučit se být v souladu se zemí, jako živlem, ale také jako „napojení“ k Zemi, jako k planetě, a tedy k ukotvení sebe sama (ducha) k této planetě, ale zároveň zde probíhá i vývoj a uvědomění samotného bytí a existence v rostlině, jejího ukotvení do hlíny a tím ukotvení sebe (ducha) k planetě, a zároveň napojení k nebi, propojením se s ovzduším, do kterého duch zrozený do těla rostliny, odevzdává pro ostatní prvek potřebný pro dýchání, tedy kyslík. Tímto produkováním kyslíku, se rostlina stává potřebnou pro celou planetu a duch v ní zrozený tak slouží všem dalším formám existujícím na této planetě.
Účelem všech zrození je „sloužit všem a celé planetě, být její součástí a k užitku sobě samému a tím celému vesmíru. V tomto směru prochází duch vývoji v mnoha svých bytích, je potřeba si tak uvědomovat, že všechno, co je kolem nás na této planetě, je vývojové stádium některé duše a ukotveného ducha v ní. Takové formy jsou i v různých podobách zvířecího světa, od nejprimitivnějších forem bytí, jako jsou prvoci, láčkovci, přes mravence, hmyzí říši až k složitějším formám jako jsou například savci, velcí i malí, tedy i naše domácí zvířata, sloužící nám v mnoha směrech, jako přátelé, společníci, jako zvířata produkující potravu pro mnohé další formy bytí, ať už v podobách predátorů, tak i samotných nás lidí.
Každá z těchto forem a podob má své opodstatnění ve vývoji ducha. V každé takové formě je nutno se naučit určitým základním věcem, jednáním, rozhodováním důležitým pro tu danou formu bytí, jako například spojitost se zemí a planetou, znamená naučit se být naprostou součástí přírodního koloběhu, naučit se čelit bolesti, přírodním zákonitostem platícím tady na naší planetě, ale také bý soucitným, láskyplným a respektujícím tvorem. Mylně si my lidé myslíme, jak jsme velmi vysoké stádium, jak jsme „nadřazeni“ jiným formám bytí, ale je tomu opravdu tak?
Uvědomme si, že i každé zvíře miluje své dítě, že i každý tvor cítí bolest, strach a vztek, je nutné si uvědomit, že každá forma je z důvodů naučení se určité byť i jediné věci, třeba být v souladu své komunity, stáda, společenství, vezměte si, jak nesmírně složitý je třeba život včel, jejich uspořádání v úlu, jejich hierarchie, je to velice podobné s námi, co říkáte? Nebo si vezměte společenství mravenců, jejich dokonalé nejen společenské rozdělení, ale také soustředění se být užitečný celé společnosti, kdy jedinec podléhá potřebám celku, zamyslete se nad tím, že co když vývoj duší těchto tvorů je daleko výše, než ten náš? Co když právě tím, že budeme součástí celku, nyní myslím celé Universum (stejně jako mravenec ve svém velikém mraveništi), uvědomte si, že i každý jedinec u nás lidí je součástí celku (rodiny, rodů, národů, zemí a planety), v každé formě bytí, ať už si zvolíme kteroukoli fázi, jde o to být prospěšný všem, sloužit všem, a naučit se necítit negace, nevázat se na nic a na nikoho, v každé formě bytí jde o to být v naprostém souladu se zákonitostmi celého Universa, teprve potom duch vystoupá o stupeň výše ve svém vývoji, čímž stoupají jeho vibrační energie a stoupá jeho disponování s ní a možnosti jejího využívání ve svůj prospěch a v dalším svém bytí tady a teď.
/z knihy Evoluce II. díl - Marcely Abha Kunz
Jste unaveni, vyčerpáni a v noci se nevyspíte? Nechte si pomoci léčbou energií-alternativní léčba
Léčba energií
Léčba energií
stažený soubor.jpg
Andělská numerologie
Andělská numerologie
Zápatí stránek

Věštírna Genea

Objednávky jen písemně,abychom nerušili telefonickým voláním sezení jiného klienta :
Email: dobrakartarka@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one