Věštby pro vás - osobně, emailem

Firma:
Marcela Kunz

Sídlo:
Okružní 449
Vsetín

PROVOZOVNA:
U Hřiště 1305
(nad Optikou)
Vsetín

IČO: 65513291

Objednávky jen:
genea1@email.cz
VÝKLADY Z KARET
-emailem 1-3 A4 str./250,-
-emailem 3-6 A4 str./500,-

ANDĚLSKÁ numerologie
-emailem -rozbor /600,-

TERAPIE /500,- na hod.

SPIRIT očista a léčení duše
(21 denní změna vědomí,nevědomí)
4.800,-
Naučte se pracovat s energií
Zasvěcení
-do všech stupňů Reiki
-Reiki 1 /500,-
-Reiki 2 / 2000,-
-Reiki 3 / 5500,-
-Reiki 4 / 9000,- jen pro Mistry Reiki
-Karuna-ki/jen Mistři Reiki

-Dračí Reiki /500,-
-Shamballa /500,-
-Seichim /1500,-
-Zovirah /1500,-
-Reconnection/ 10.000,-
Info email: genea1@email.cz
Působení

Působení

planet+energií na nás
rady z karet

rady z karet

Tarot,cikánské karty,pikety
Práce s energií

Práce s energií

Energetické

Energetické

spirituální karmické čištění
Láska všem

Láska všem

posílání energie lásky Zemi
Karuna-ki

Karuna-ki

hloubkové čištění negací i na dálku

Všichni jsme řízeni zákony Universa

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

Věříte v duchy a jejich působení na nás?

Nevěřím tomu (5 | 5%)
Duše v domech

Duše v domech

přivtělená
P1050860.JPG
Relaxace
Jak se jí naučit rychle a bezpečně?
Využijte naši techniku,popsánu v rubrice Relaxace -

Dýchání je jeden ze základních předpokladů pevného zdraví, proto mu jógové učení
věnuje zvýšenou pozornost. Nejdůležitější je naučit děti dýchat celými plícemi...

Zajímá vás otázka SMRTI,co to je?

Ano (26 | 59%)
Ne (2 | 4%)
Neřeším to (2 | 5%)
Energie

Energie

+vibrace duše ve vývoji
Anděl-1.jpg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Cikánské

Cikánské

karty
Karty-je to nástroj velice starý,který se tuším do 14. či 15.století datuje,kdy se začal používat-tehdy jen tajně-a hrozila dotyčné osobě dokonce poprava,bude-li přistižena při této činnosti,leč
řekněme si,že přes tuto hrozbu se výklady z karet dochovaly do naší doby a jsou znovu rehabilitovány. A povězme si jsou neustále žádány.Proč?..přináší úlevu a naději do našich životních situací,které sami jen těžce zvládáme.
O kartářském umění bylo sepsáno již mnoho knih,přes to,chci říci,že pohlížím s vděčností na ty,kdo toto umění zachovali a šíří dále.
Vám,kdo chce vědět více z mé kartářské kuchyně,klikněte na Kartomantii a čtěte dál.Vy,kdo zvažujete vyzkoušet tuto metodu najdete své v našich službách -objednání VÝUKY KARET+JEJICH VÝKLADU

NAUČTE se VYKLÁDAT cikánské karty -objednání emailem genea1@email.cz

-kurz Výkladu z cikánských karet -osobně nebo emailem /2000,-
-obdržíte výukovou knihu pro začátečníky/350Kč,
kterou jsem sama sepsala,dle výukových potřeb pro začátečníky
-lekce jsou vedené postupně od seznámení s jednotlivými významy,až po typy výkladů,jež najdete také vyobrazeny ve výukové knize
Pikety

Pikety

jak vykládat z běžných hracích karet
Tento druh karet je snad v každičké domácnosti,ale pozor pokud s nimi "hrajete běžné karetní hry" NEVYKLÁDEJTE S NIMI.

Karty k výkladu si zakupte a musíte si je takzvaně "nabít svou energií", aby s vámi začaly komunikovat,třeba jako kyvadlo.
Tento druh karet je také dost podrobný, pokud znáte významy jednotlivých karet a víte,kde, která karta má "svůj dům"-tedy místo v celkovém výkladu,kam patří.

Obecně karty dělíme na:
KŘÍŽE SRDCE PIKY KÁRY

dělíme je na OSOBNÍ karty /král,dáma,kluk../ a ty OSTATNÍ karty,které poukazují na další situace nebo věci

KŘÍŽE - obecně vyjadřují aktivitu, plány nebo činy

SRDCE - vyjadřují emoce,city,vztahy,lásku,rodinu a myšlenky

PIKY - vyjadřují překážky,blokády a zábrany,životní krizová období nebo ztráty

KÁRY - nositelky zpráv,informací,peněz,zisků a materiálních potřeb

Osobní karty:
SRDCOVÉ-dáma,král,kluk = osoby mladších let

KÁROVÉ - dáma,král,kluk = osoby zabezpečené,s postavením v práci, bohaté majetkem

KŘÍŽOVÉ - dáma,král,kluk = osoby členů rodiny, spolupracovníci, přátele, obchodní partneři

PIKOVÉ - dáma,král,kluk = označují osobní karty falešných lidí, nedůvěřivých, také příslušníky v rodině-starší žena,starší muž, ale i osoby v postavení zákona-policie, soudy,úřady
TAROT

TAROT

karty objasňující životní cestu
Tarot
jsou karty,jejich počátky jsou již ve 14.století, vždy měly za úkol určovat směr naší cesty životem,často určovaly vývojové etapy a naše úkoly,kterými tady procházíme.
Náš život se dá do takových etap shrnout. V každém takovém cyklu plníme určité věci,
učíme se určitým způsobem zvládat své problémy, blokády,ale i povahové vlastnosti své,ale i jiných lidí.
Ke každému takovému cyklu náleží určitá karta-symbol Tarotu, ten nám poví, jaké bude právě toto
období pro nás.
Jako i v jiných kartách má každá karta svůj význam,jak v tom pozitivním, tak negativním pohledu,protože všude,
tak i tady je dualita, stejně tak, jako v nás samotných-klady a naše zápory.

Tak třeba jednoduchý výpočet "symbolu dalšího růstu" :

SEČTI den + měsíc + rok posledních narozenin/ nemusí se tak shodovat s kalendářním rokem/, a jednotlivé cifry součtu sečteme na číslo menší, než je 21.

Příklad: 6.9. 1964 se narodila osoba,jíž výpočet děláme, poslední narozeniny byly 2011
Růstový roční symbol: 6 + 9 + 2011 = 2026 upravíme na základní číslice 2+0+2+6= 10
symbolem je karta č. 10 = KOLO ŠTĚSTÍ

Takže význam této karty se bude dotyčné osobě prokládat dalším jejím obdobím, pozitivní významy jsou to,co se má v tomto období podporovat,doučit se a negativní významy karty je vždy to,čemu se musíme-buď vzepřít,odnaučit se to nebo se jinak naučit s tím pracovat ,třeba i své negativa naopak otočit na pozitiva-využít ve svůj prospěch,ale vždy je nutné brát zřetel na obě tyto stránky, o nichž mluví karta,protože obojí se bude vyskytovat v daném období osoby, jíž vykládáme.
Blázen

Blázen

Blázen

Jeho významy:
-Začátek.
-Nový směr. Otevřenost.
-Odvaha. Svoboda.
-Spontaneita. Nekonvenčnost. Originalita.
-Skok do nového.
-Nevinnost. Čistota. Naivita.
-Ztřeštěnost. Nezodpovědnost. Pošetilost.
-Bezstarostný člověk.
-Hravost, kreativita.
-Nejvyšší důvěra.Nezávislost.

Tato karta zastupuje tazatele, protože blázni jsme všichni. Věčné dítě v nás. Můžeme být klamáni. Blázen naznačuje zmatek v mysli anebo v citech. Blázen naznačuje osobu bezstarostnou a srdečnou, někdy postrádá kázeň. Obrácená karta značí neschopnost učinit pevné rozhodnutí nebo špatnou volbu.

Pokud je tato karta ve výkladu vedle některé z karet Malé Arkány v řádné pozici, potvrzuje její význam. Pokud je v obrácené pozici, zesiluje negativní význam sousední karty.
Nebát se, nedbat na rizika. Troufnout si. Jednat bezhlavě a lehkomyslně. Nezkušenost. Svoboda. Výstřednost. Ochota riskovat. Spontánnost. Osmělit se, nebát se. Oprostit se od závazků. Nové možnosti a šance v oblasti na níž se tazatel ptá.Jinak karta-Blázen/ svoboda,odvaha/ a karta Mág /komunikace,mluva/, nikdy jako růstové symboly nefigurují,protože každý z nás máme kousek z těchto karet v sobě stále.Karty se vám budou tak v jistých CYKLECH směrovat+po každém z nich nastává ZLOM, následující karta po zlomovém období vždy PŘEDZNAMENÁVÁ CELÝ DALŠÍ CYKLUS,jaký asi bude ve své ucelenosti.
maj01.jpg
Mág - kejklíř

Tvůrčí síla.
Využívání schopností.
Cílevědomé jednání.
Kreativita.
Mistrovství.
Vlivnost. Iniciativa. Obratnost.
Schopnost ovládat a manipulovat lidmi, věcmi a událostmi.
Inteligence.
Aktivita, tvůrčí síla.
Úsilí. Touha.
Práce.
Manipulace.
Komunikace.
Organizační schopnosti, obratnost. Vůle a sebekontrola. Umět využít situaci. Usilovně se snažit. Vyvíjet aktivitu. Aktivně jednat. Tvořivé myšlení, nápaditost. Schopnost a talent k dosažení určených cílů. Možnosti a příležitosti. Strategie, kterou používám, abych dostal to, co chci. Nápady a jejich praktické uplatnění. Obchody a další transakce. Ukázat, co umím. Komunikovat. Ovlivňovat. Schopnost vyjádřit se. Vědomé konání.
Ale také v negativním postoji: Zneužití moci, intriky, podvody. Snaha vnutit svou vůli ostatním. Zneužívání schopností, především v oblasti verbální manipulace. Kariérismus. Workoholismus. Vynucovat si něco všemi prostředky. Mít iluzi, že jsem všemocný. Úsilí mít moc a kontrolu nad ostatními. Chtít něco dosáhnout manipulací nebo za každou cenu. Zneužívat namísto využívat.

Kejklíř:
Má se za to, že Kejklíř odráží umělecké snahy. Tato karta naznačuje moc, schopnosti a tajemství. Když se při vykládání tarotu objeví Kejklíř, měla by tazatelka dokončit to, do čeho se pustila. Pokud je karta obrácená, znamená zneužití moci nebo síly.
Velekněžka

Velekněžka

roční symbolika
2 Velekněžka
- období nezávislosti, sebevzdělávání,
- období sebepoznávání
- citlivého přístupu k lidem a jejich potřebě, rok přehodnocování.Budete poznávat sami sebe, kdo opravdu jste. Budete hledat harmonii, vyrovnanost+souznění ve svém nitru. Tento rok není vhodný pro uzavření manželství. Těžko se smíříte s jakýmkoli omezením,
- karta podporuje nezávislost
- vyhledáváte samotu a zcela bude možné, že vás do ní někdo uvrhne

Pokud je počáteční kartou cyklu, bude ve znamení tvořivosti, soběstačnosti a osamostatnění. Věřte sami sobě,cyklus povede k osamostatnění + nezávislosti.

Velekněžka:
Tato karta znamená velkou znalost, bystrost a vnímavost. Je to symbol intuice a psychotronických schopností. Signalizuje, že má být odhaleno nějaké tajemství. Tato karta naznačuje klid v nitru tazatele. Velekněžka ukazuje, že tazatel se skrývá před citovými vztahy. Obrácená znamená neznalost a odráží špatný úsudek.
Císařovna

Císařovna

roční vibrace této karty
3 Císařovna
- přesné určení svých citových potřeb
- přání, emočních jistot
- vyjasnit si osobní vztahy /matka,šéfová,sestra nebo jiná pro vás významná žena
- U žen je aktuální otázka mateřství, vztahu závazného. Budete schopni vyjádřit jasně své potřeby a taky přání.
- Vyvarujte se potlačování či přehánění svých citů, pocítíte tak jenom vnitřní nesoulad.
- Změňte si svůj pohled na lásku + také se přestanete bát odmítnutí.
- také možnost vyniknout ve svém povolání

Pokud je na začátku cyklu, bude tento ve znamení citů,emocí, osobního soukromí,intimity.

Naslouchejte svému nitru a svému srdci, uvědomujte si hlubší význam věcí a dění okolo vás, období práce , tvůrčích procesů. Měli by jste poslouchat hlas svého srdce. Tvůrčí činnosti rozbouří možná nové vášně. Smyslu nabudou jen hluboké citové vazby. Šance upravit vztahy se všemi ženami, které hrají důležitou roli u vás.

Císařovna:
Karta „ženská“ a nese ideály domova a zdraví. Když se při vyložení tarotu objeví Císařovna, signalizuje manželství, děti, vývoj a péči o tvůrčí záměry. Pokud je karta obrácená, může to naznačovat starosti doma a s dětmi anebo plýtvání tvůrčí energií.
Císař

Císař

roční symbolika
4 Karta Vládce-Císaře nese
- vládu a samostatnost. Možná pocítí potřebu provést v životě změny. Toto období umožňuje začít samostatně podnikat, nebo se dostat do vyšší funkce s možností jistých pravomocí. Je možné, že začnete realizovat nové projekty nebo najdete nové zájmy. Je to vhodná doba pro vyjednávání a usmíření. U mužů je aktuální otázka otcovství. Čas pro vyjasnění osobního vztahu s vlastním otcem. Ženy mají příležitost rozhřešit svůj vztah s určitým typem mužů.

Pokud je na začátku cyklu, bude tento ve znamení osobní dominance,zvládání sama sebe, uplatnění svých možností ve svém životě. Cyklus vlády, sebeprosazení, vůdčích schopností, kdy možná najdete novou práci,uplatnění nového postavení ve stávající práci. Období, kdy máte možnost získat osobní sílu,uplatnit organizační talent, respekt vašeho okolí, uznání, na které jste dávno už čekali.

Císař:
Karta „mužská“; Císař naznačuje úspěch, moc a ovládání. Tyto kvality se projevují i v ženách. Karta Císaře naznačuje touhu po síle a rozumu, které by ovládaly city a lásku. Pokud je karta obrácená, naznačuje to nedostatek síly, vlády, moci nebo dospělosti.
Velekněz

Velekněz

roční vibrace-symbolika
5 Velekněz
- období duchovního růstu, poznání sebe sama, pochopení věcí.
- jste schopni rady udělovat, ale i přijímat,dobrý učitel, dobrý rádce druhým, možná změna zaměstnání.
- možnost úspěšně studovat nový obor, zvýšit si kvalifikaci
- setkat se s člověkem, jež pro vás může být užitečným do budoucna
- pozice učitele nebo rádce . V tomto roce uzavíráte to, co bylo započato v roce Císaře. Potřeba řešit tíživé rodinné vztahy, založení vlastní rodiny, nového vztahu. Rok příznivý pro řešení rodinných otázek.

Pokud je na počátku cyklu, bude tento ve znamení osobního růstu,rozvoje,uplatnění svých zkušeností a zužitkování jich v praxi života.Je to cyklus duchovního vývoje, rozvoj schopností vnitřních sil, upevnění a nebo založení rodiny a vybudování společenství svých přátel, na něž se můžete plně spolehnout.

Velekněz:
Duchovní karta; tento symbol tarotu vypovídá o síle rituálů. Karta naznačuje laskavého vůdce, je v ní ale poslání, že se může projevovat nechuť ke změně. Obrácená karta naznačuje požitek ze všeho, co není konvenční, který je zastíněn sklonem k naivitě.
Milenci

Milenci

roční vibrace+symbolika
6 Zamilovaní
Zastupuje období bohaté na významná citová rozhodnutí. Může u vás dojít k prohloubení vztahů, ale zrovna tak k jejich ukončení. U některých stávajících přátelských vztahů může dojít k odcizení, ale zároveň je to prostor pro navazování přátelství nových. Tento rok přeje sňatkům, ale i rozchodům či rozvodu. Také se můžete dostat do situace, kdy budete muset volit ze dvou možností nebo dvě možnosti skloubit dohromady.

Pokud je na počátku cyklu, bude tento ve znamení osobních dilemat a nutnosti rozhodovat se samostatně zejména v emocích,citech+vztazích , pocítíte potřebu přehodnotit vztahy přátelské, kolegiální nebo partnerské.
Půjde o období rozvoje společenských vztahů, a tak pouze na vás záleží, jaké místo zde zaujmete. Zvažujte své situace aktuálně a rychle se rozhodněte,jakým směrem půjdete.

Milenci:
Když se objeví Milenci, odpověď na dotaz tazatele bude směřovat k citovému rozhodování, není nutné spojovat ji s milostnými záležitostmi. Pozor na konflikt mezi city a rozumem, láskou a smyslností. Obrácená karta obsahuje poselství, že se vyskytne překážka.
Vůz

Vůz

vibrace pro období
7 Vůz
-období,kdy vemete vše do svých rukou
- budete směrovat svůj osud,podle vašich představ
Doba vhodná pro cestování, aktivitu všeho druhu a změny v životě. Co bylo započato v roce Papeže začíná nabude na obrátkách, je ovšem jen na vás, zda dokážete uřídit běh událostí. Období vhodné ke stěhování, rekonstrukcím, změnám a cestovním aktivitám,budete možná stále v pohybu, někde na cestách opravdově nebo na cestách ve svém nitru, možná je i změna zaměstnání-cestovní atašé, obchodník,tlumočník aj. profese spojené s pohybem.

Pokud je na počátku cyklu, bude tento ve znamení změn ve vašem stylu života,tam,kde je již stereotyp, bude najisto změna v životním stylu+nový pohled na situace a věci kolem vás samotných.

Vůz:
Hovoří o změně, pohybu a přeměně. Naznačuje chaos, ale také, že potíže budou překonány a vše bude korunováno úspěchem. Vůz naznačuje cestu. Obrácená karta projevuje tendenci k porážce.
Síla

Síla

karta karmických závazků-roční vibrace
8 Síla
Období odvahy,postavení se věcem,situacím,jež nás trýznily stále dokola,též vitality a odhodlání, ale i tvrdohlavosti a snahy překonat sebe sama.
- období prosazování sebe sama
- vloh,talentů,možností a využití jich na určitý cíl. Asi se postavíte svým vnitřním nejistotám,strachům nebo démonům, abyste je ovládli,postavili se jim+naučili se jim čelit.
- příval životní síly,odvahy,rozhodnutí
- položení "hranic" svému okolí, ale i sobě,protože nic nejde násilím.
- návrat k sobě a svým talentům, možná k umění-malování,tanec,hudba aj. koníčky

Pokud je na počátku cyklu, bude tento ve znamení ujasnění si svých vlastních sil, svých možností.Bud ve znamení "plnění úkolů" vaší duše-karmické závazky,uspořádán si vlastního života,svých hodnot-morálka,láska,soucitnost.

Síla:
Je to karta silná a příznivá a naznačuje, že pomocí odvahy a přesvědčení zvítězí dobro nad zlem; vyhraje láska. V obrácené pozici Síla naznačuje, že tazatel často ztrácí naději a snadno upadá do negativních myšlenek.
Poustevník

Poustevník

roční vibrace symbolu
9 Poustevník
- období vhodné k vytvoření určité hranice mezi minulostí a budoucností
- dokončení všech záležitostí z minula
- poznání a hlubší význam a smysl věcí a situací,jež se začnou "skládat do mozaiky"
- samotu a nahlížet do svého nitra. Rozvaha a klid jsou na prvním místě. Vše, co se vás týká analyzujete. Pokusíte se dát věcem ve svém životě řád, zaměříte se na detaily. Možná vám bude dobře ve společnosti starších lidí. Také se může stát, že se na vás budou ostatní obracet o radu, nebo pro inspiraci a motivaci.

Pokud je na počátku cyklu, bude tento ve znamení duchovního nadhledu,růstu,poznání sebe sama. Objevování vnitřních hodnot.

Poustevník:
Tato karta odhaluje moudrost, vědomosti a duchovnost. Naznačuje potřebu získávat vědomosti v osamění. Obrácená pozice naznačuje naivní, nezralý pohled na život, osobu, která jedná bezmyšlenkovitě.
Kolo štěstí

Kolo štěstí

10 Kolo štěstí
-zásah osudu, karmický závazek,
-šance, životní možnosti
-zásah "z hůry",Boží prst,osudovost
-životní úkol
-Proměna a neúprosnost
-Změna zvenčí - díky vnějším okolnostem.
-Podnět osudu.
-Něco, co nejde ovlivnit. Nečekané zvraty.
-Dopravní prostředky. Nová příležitost. Neopakovatelná šance, šťastný zvrat situace. Pohyb.
Úkol, který je třeba vyřešit a vy máte sílu a dovednost potřebnou k jeho zvládnutí.Možné seznámení, nový vztah.
Situace, které nemůžete ovlivnit - jsou zásahem osudu.
Počátek vztahu nebo obrat ve stávajícím.
Čas na změny, kterým se nemáme stavět na odpor.

Kolo štěstěny:
Ukazuje na neočekávanou prosperitu. Prosperita však neznamená jen peníze; ale i bohatství v lásce a zkušenostech. Naznačuje také přeměnu. Pokud se Kolo štěstěny objeví v obrácené pozici, měla by se daná osoba držet zpátky.
Spravedlnost

Spravedlnost

-Pravda, Spravedlnost.
-Rovnováha.
-Nezaujatost.
-Čestnost. Poctivost.
-Soudnost.
-Zodpovědnost.
-Sklidit, co jsme zaseli.
Poctivost a upřímnost. Rozum, spravedlnost, stabilita, právo, zákon, řád, čest Soudní záležitosti. Dohody, smlouvy. Následek našeho počínání. Rozumná rozhodnutí. Racionálnost, nestrannost. Věcnost. Logika.
Přijměte svou zodpovědnost za vše,co činíte.Zvažujte chytře, rozhodujte rozumně a prozíravě - za všechno ponesete zodpovědnost

Spravedlnost:
Označuje rovnováhu, pravdu a rovnost. Pokušení, pokud snad existuje, tazatele vůbec neláká. V převrácené pozici znamená sklon k zneužívání moci, diskriminaci a netolerantnost.
Viselec

Viselec

Viselec

-Stagnace.Bezmocnost, pasivita, být paralyzován.
- Závislost. Viset na něčem.
-Oběť.Slepá ulička.
-Neschopnost (nemožnost) vyřešit situaci.
-Nesprávný - obrácený postoj.
Záležitost bude tak dlouho váznout, tak dlouho se v ní budete cítit bezmocně, dokud nezměníte náhled a nezaujmete jiný postoj.Uvědomte si,kde a na čem závisíte,a také co musíte změnit.Nejistota,neschopnost vyřešit tuto situaci.Bezmocnost-nucená pasivita,nemožnost vyřešit svou situaci-nevidět řešení+čas k zastavení+uvědomění si věcí.

Viselec:
Přestože tato karta vypadá jako smrt, znamená pouze blízkost změny. Zastaví jednosměrnou činnost. Viselec je šťastná karta, protože naznačuje znovuzrození a velké zlepšení. Pokud se karta objeví ve své obrácené pozici, znamená potřebu nalézt snadnou cestu, „jak z toho ven“, než vytrvalost.
Smrt

Smrt

Smrt

-Přirozený konec.
-Transformace.
-Rozloučení, uvolnění.
-Bolestná zkušenost.
-Změna. Znovuzrození.
-Ztráta.
Ztráta vztahu, možný rozchod. Rozvod.Nový začátek.Konec jedné fáze.Je třeba uzavřít starou strukturu a oprostit se od ní, aby mohla vzniknout nová.
Něco zastaralého musí skončit aby mohlo vzniknout něco nového.

Smrt:
Tato karta ukazuje neočekávané změny, často přerušené, často napínavé a zcela jistě rozmanité. Ačkoli obrázek na kartě nevěští nic dobrého, je to karta dobrá. Znamená pokrok. Vysvětluje nové začátky a přeměnu. Obrácená Smrt naznačuje, že čas pro změnu nenastal, snad nenastal ani pro nějaké nové riskantní podniky.
Harmonie

Harmonie

Harmonie - Mírnost

-Harmonie.Správná míra.
-Trpělivost. Sebekontrola.
-Stagnace a očekávání.
-Šetrnost a podřízení se situaci.
Změna, která je harmonická chtěná a postupná. Probíhá řízeně,plánovaně.Rovnováha, trpělivost, tichost, ukázněnost, adaptace. Uzdravení. Výzva k trpělivosti.Nová vyšší forma vztahu.Sňatek.
Pomalý vývoj citů-uzrávání.Hledejte rovnováhu ve všem.Snažte se spojit protiklady. Jděte na věc s klidem a důvěrou.

Mírnost:
Jedna z nejšťastnějších karet tarotu; vypovídá o potěšení z trpělivosti a skromnosti. Při vyložení znamená poselství, že si máme osvojovat duchovní ideje a prostřednictvím činu a lásky hledat harmonii. V obrácené pozici znamená nedostatek harmonie, nedostatek rovnováhy, rozepře a negativní emoce.
Ďábel

Ďábel

Ďábel

-Pokušení.Otroctví-závislost na něčem.
-Závislost. Nesvoboda. Slabá vůle.
-Zlozvyky.
-Pudovost.
-Finance a materiální zabezpečení.
Nebezpečí nízkých vášní. Moc, pokušení, podrobení a svádění, mamon. Obchod, peníze, hmotná pouta. Chaos, nemoc, zrada.Mocenské hry, vášnivé excesy, emocionální propletence, nebezpečná pokušení.
Nenávistná láska.
Protějšku je každý prostředek dobrý, aby vás „dostal".
Trojúhelníkové vztahy probouzející primitivní emoce.Je třeba vymanit se ze závislostí a propletenců, abyste se mohli vydat na cestu svobodného rozhodnutí srdce.

Ďábel:
Strašlivá karta, Ďábel odhaluje špatné vlivy, které tazatele obklopují. Je to varování. Pokud se tazatel nerozhodne, že současné okolnosti změní, může nastat nehoda. Ďábel v obrácené pozici naznačuje uvolnění z pout minulosti a příležitost ke svobodě. Věž: Naznačuje náhlé přerušení, nečekanou změnu. V obrácené pozici znamená, že dosavadní život bude pokračovat. Může naznačovat nudu a uvěznění.
Věž

Věž

Věž

-Zhroucení.Ukončení.
-Neštěstí. Katastrofa.
-Změna. Konec starých struktur.
-Konflikt, hádka, boj,průlom+problémy.
Změna stavu věcí-zhroucení starých idejí a plánů,zklamání a převratný konec-změny-někdy překvapivé a převratné.Kolaps ega. Něco se zhroutí, situace se vymkne kontrole. Budování něčeho na špatných základech. Revoluční životní změny. Osvobození z tíživé situace.Odhodlejte se k průlomu, rozbijte těsný rámec, vymaňte se z vězení, abyste se mohli vydat za novým cílem.

Věž:
zhroucení starých idejí a plánů, pády, neštěstí a nouze. Zklamání, zřícení a sesutí, převrat. Selhání plánů a nadějí, vztahů a obchodů. Náhlé změny, nečekané události, rozchody a rozvody. Změna vztahu, pracovního místa, bydliště. Zmaření ambicí, rozbití iluzí. Kolaps ega. Něco se zhroutí, situace se vymkne kontrole. Budování něčeho na špatných základech. Revoluční životní změny. Osvobození z tíživé situace.Ale také v opačném postavení- zdrcující poznatky. Potvrzení obav. Situace se nebude vyvíjet podle předpokladu nebo přání. Uvěznění, pohroma, zkáza.
Hvězda

Hvězda

Hvězda - Naděje

-Naděje.Možnost,nová šance.
-Obnova věcí.
-Dlouhodobý příznivý vývoj.
-Budoucnost.
-Příznivé vyhlídky.
-Ruší zlé vlivy, slibuje klid, konec utrpení.Projekty a jednání budou slibné. Nový začátek. Sebedůvěra a důvěra. Možnost chtěného otěhotnění.Je splněním tajných přání.Duchovní, platonická láska.Pusťte se do záležitostí s optimismem a důvěřujte v budoucnost, avšak mějte na paměti, že člověk vždy sklidí, co zasel.
Dívejte se na věc s nadhledem, uvědomte si nadějné vyhlídky a dosah svých plánů.

Hvězda:
Pokud někdo očekává zářivé příležitosti, je dost pravděpodobné, že se tyto možnosti uskuteční. Tato karta naznačuje opravdový úspěch, jehož bude dosaženo tvrdou prací a vytrvalostí, nové příležitosti a tvůrčí cesty vedoucí k získání vědomostí. Karta v obrácené pozici - je zde možnost zklamání a možný nezdar.
Luna

Luna

Měsíc - Luna

-Nejistota.
-Sebeklam, přelud a iluze.
-Neznámá nebo neviditelná nebezpečí či nepřátelé.
-Strach, deprese.
-Sen, inspirace, intuice.Tajemné síly.
-Varování před nástrahami, čas náročných zkoušek, podvody, klamné zdání.Nejisté vztahy. Situace, kde hrozí nebezpečí chybných kroků. Vliv skrytých sil. Temnota, v níž snadno zabloudíme. Nejistota, strach, zmatení a hrůza. Situace, kdy dochází ke změnám.Senzitivnost. Fantazie. Intuice. Utápět se v citech nebo pocitech. Stát se obětí okouzlení, klam považovat za skutečnost.Náladovost, proměnlivost.
Nevěra, utajované vztahy.
Nestálost .Buďte nohama na zemi,Hledejte důvod pro víru v lepší zítřky. Nenechte se nikým vyvést z míry ani ovlivnit, nýbrž zůstaňte si věrni.

Luna:
Poselství této karty varuje, aby nebyl tazatel oklamán, zvláště aby se nestal obětí podvodu. Pozor na falešné přátele. Zdání klame. Když se tato karta objeví opačně, udílí tazateli radu, že problémy a záměry nejsou významné, ačkoli nyní to vidí právě opačně.
Slunce

Slunce

Slunce

-Úspěch. Štěstí. Triumf.
-Splnění cíle. Spokojenost.
-Nový začátek.
-Narození (dítěte, myšlenky, projektu).
-Radost ze života.
-Mír a jistota.
-Všestranný růst.
Úspěch,zisky,růst a zdar v podnikání,jak doma,tak v práci.Zdraví. Kondice. Veselost. Spokojenost. Povýšení.
Být pro partnera „sluníčkem".
Sňatek.Chopte se s důvěrou toho, o co vám jde v otázce, protože nyní máte sílu a obratnost k vyřešení úkolů s ním spojených.Využijte svůj potenciál,věřte si a jděte do toho,co chcete dělat-osud je vám nakloněn.

Slunce:
Karta Slunce obsahuje zprávy, že úspěch je na cestě, lásku, snad i manželské štěstí anebo spokojenost a potěšení z malých životních událostí. Slunce v obrácené pozici však může znamenat rozčarování, nezdar, rozbité příbuzenské nebo jiné vztahy. Hadači tazatelům říkají, že to vůbec neznamená, že milostný vztah skončí, když se Slunce objeví obráceně.
Poslední soud

Poslední soud

Boží soud - karmické zákony

-Možnosti, východiska.
-Nové začátky.
-Znovuzrození. Osvobození.
-Změna řešení,nadhled,obnova.
-Něco se mění a je potřebou se na to připravit,správná cesta se otevírá. Jestli je něco potlačeno, nevysloveno, vypluje to na povrch. Nový úhel pohledu. Nastolení nového pořádku, dobrovolně či nedobrovolně. Obrat v myšlení či názorech. Vyřešení problémů, zodpovězení otázek.Výzva změnit chování tam, kde je potřeba. Čas rozhodnutí, konečné vyřešení závažných problémů.Něco vynést na světlo.
Znovuvzkříšení staré lásky.
Poznání velikých souvislostí.Řešení, nechte se vést svým vnitřním hlasem.

Soud:
Tato karta zastupuje vrchol duchovního růstu. Naznačuje, že tazatel se přiblížil pochopení svého života. Ale je to provázeno varováním: člověk musí prožít své minulé zkušenosti a uvést je do pořádku, aby se mohl pohnout dopředu. Pokud je karta obrácená, naznačuje to, že se může vyskytnout nějaká překážka, možná období nerozhodnosti.
Svět

Svět

Svět

-Dovršení.Dokončení.
-Úspěch.Splnění.
-Cíl.Správné místo.
-Uskutečnění snů.
-Rodina
-Zaujmutí správného postoje. Dosažení vrcholu, cíle, úspěch. Cíl cesty. Bezpečí, jistota. Zdomácnění. Celek. Podstata problému.Upřímnost a pravda. Správné místo, pravý úkol, správný postoj. Správně zvolené zaměstnání.Závaznost.
Tvořit celek a jednotu.
Partnerství v pořádku.Životní svazek+partnerství.Měli byste zaujmout ten správný postoj nebo nalézt své pravé místo v tomto světě, což povede k oživení a růstu.Karta mluví o cíli našeho snažení, o tom zda je něco úplné a kompletní+dokončené,zdařilé.

Svět:
Ohniskem Světa je změna. Člověk se musí snažit, aby se změnil a tím dosáhl úspěchu; takto je úspěch možný. Mnozí hadači mají za to, že je to jedna z nejšťastnějších karet. Pokud se Svět objeví v obrácené pozici, naznačuje to možnost nezdaru nebo neschopnost uskutečnit záměry anebo využít příležitostí.
Eso holí.jpg
HOLE

Jak se karty čtou?
ŘADA HOLÍ
Odráží živel ohně. Vyjadřuje podstatu sebezlepšování, tvořivost, energii a intenzitu. Jednotlivé karty jsou interpretovány takto:
Eso: Nové, svěží začátky.
Dvojka: Zasloužený úspěch.
Trojka: Prospěch z výzev.
Čtyřka: Úspěch, souhlas.
Pětka: Výzvy, neúspěchy, zvraty.
Šestka: Povzbudivá informace.
Sedmička: Dilema nebo krize, ale naděje.
Osmička: Pokrok, sebedůvěra.
Devítka: Odpor, ale neochvějnost.

Desítka: Překážky, výzvy, svár.
Princ: Tmavý zábavný mladík.
Rytíř: Tmavý, energický muž. Může znamenat cestu nebo změnu obydlí.

Královna: Panovačná, praktická žena.
Král: Mocný, sebejistý muž.
Eso mečů.jpg
MEČE

ŘADA MEČŮ
Odráží živel vzduchu. Vyjadřuje logické volby, hledání pravdy a potřebu rozhodných činů. Souvisí také s boji a výzvami. Jednotlivé karty znamenají:
Eso: Úspěch, uskutečnění plánů.
Dvojka: Mimořádné štěstí. 

Trojka: Překážky jsou odstraněny.
Čtyřka: Klid, odpočinek.
Pětka: Boj, možný neúspěch.
Šestka: Cestování, příznivé zprávy.
Sedmička: Potřeba být opatrný a odvážný.
Osmička: Trpělivost.
Devítka: Při katastrofě zůstaň pevný, neochvějný.
Desítka: Situace se brzy vyjasní.
Princ: Chytrý, bystrý mladík. 

Rytíř: Pevný mladík.
Královna: Chytrá tmavá žena, možná vdova.
Král: Tmavý impozantní, pánovitý muž.
Eso mincí.pentaklů.jpg
MINCE - pentakly

ŘADA MINCÍ
Odráží živel země a vztahuje se k penězům, práci, vlastnictví a úspěchu. Jednotlivé karty jsou interpretovány takto:
Eso: Bohatství.
Dvojka: Cesta za bohatstvím je přerušena.
Trojka: Úspěch v práci.
Čtyřka: Dosažení úspěchu.
Pětka: Zhroucení.
Šestka: Bezpečí a vyrovnanost.
Sedmička: Pokrok, ale také varování, že je nutno být obezřetný.
Osmička: Odměny, oslavy.

Devítka: Cílů bylo dosaženo.
Desítka: Bohatství.
Princ: Rozumný mladík.
Rytíř: Přímý mladý muž.
Královna: Citlivá, dobročinná žena.
Král: Praktický, úspěšný muž.
Eso pohárů.jpg
POHÁRY

ŘADA POHÁRŮ
Odráží živel vodu a ovládá kreativní podnikání a citové záležitosti. Karty znamenají:
Eso: Plodnost a láska.
Dvojka: Láska, srdečné styky.
Trojka: Potěšení z lásky, uspokojení.
Čtyřka: Citová spokojenost.
Pětka: Potěšení přejde ve smutek.
Šestka: Vzpomínky.
Sedmička: Ambice, sny.
Osmička: Rozčarování, znovuzrození.
Devítka: Klid a uskutečnění.
Desítka: Klid a spokojenost.
Princ: Osoba v pubertě ochotná pomoci.
Rytíř: Milenec.
Královna: Kreativní blondýna. 

Král: Výřečný muž, možná světák.
Jste unaveni, vyčerpáni a v noci se nevyspíte? Nechte si pomoci léčbou energií-alternativní léčba
Léčba energií
Léčba energií
stažený soubor.jpg
Andělská numerologie
Andělská numerologie
Zápatí stránek

Věštírna Genea

Objednávky jen písemně,abychom nerušili telefonickým voláním sezení jiného klienta :
Email: dobrakartarka@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one