Věštby pro vás - osobně, emailem

Firma:
Marcela Kunz

Sídlo:
Okružní 449
Vsetín

PROVOZOVNA:
U Hřiště 1305
(nad Optikou)
Vsetín

IČO: 65513291

Objednávky jen:
genea1@email.cz
Naučte se pracovat s energií
Zasvěcení
-do všech stupňů Reiki
-Reiki 1 /500,-
-Reiki 2 / 2000,-
-Reiki 3 / 5500,-
-Reiki 4 / 9000,- jen pro Mistry Reiki
-Karuna-ki/jen Mistři Reiki

-Dračí Reiki /500,-
-Shamballa /500,-
-Seichim /1500,-
-Zovirah /1500,-
-Reconnection/ 10.000,-
Info email: genea1@email.cz
rady z karet

rady z karet

Tarot,cikánské karty,pikety

Všichni jsme řízeni zákony Universa

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

Věříte v duchy a jejich působení na nás?

Nevěřím tomu (5 | 5%)
Duše v domech

Duše v domech

přivtělená
P1050860.JPG
Relaxace
Jak se jí naučit rychle a bezpečně?
Využijte naši techniku,popsánu v rubrice Relaxace -

Dýchání je jeden ze základních předpokladů pevného zdraví, proto mu jógové učení
věnuje zvýšenou pozornost. Nejdůležitější je naučit děti dýchat celými plícemi...

Zajímá vás otázka SMRTI,co to je?

Ano (26 | 59%)
Ne (2 | 4%)
Neřeším to (2 | 5%)
Energie

Energie

+vibrace duše ve vývoji
Anděl-1.jpg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
stažený soubor-1.jpg
Jednička:
číslo jednoty a pořádku,označuje "mužský princip".
Aktivita,duševní i fyzická,dokáže být samotářská,
nesnáší podřízenost,jde o individualisticky zaměřenou osobu,
jasný vůdčí typ-v tom dobrém i zlém smyslu.

Planeta: Slunce-vládne jedničce.

Barva: ohnivá, zářící červeno-oranžová

Základní vlastnosti lidí: individualsta,organizačně zdatný,silný jedinec
akční hrdina, hraje na jistotu,ví,co chce a jde si za tím-ambice.

Povolání: vedoucí pracovník, šéf firem, novátor, asistent

ČÍSLO JEDNA
Touží vést a řídit, pracovat nezávisle a nemít nad sebou žádný dohled, nebo nadřízeného. Je odhodlaný se prosadit a ambiciozní. Důležitá je pro něj samostatnost. Chce řídit a sám směřovat svůj osud. V negativním smyslu může toužit i po ovládání druhých lidí a být více panovačný.
stažený soubor-2b.jpg
Dvojka:
číslo citové a emoční roviny v nás,označuje "ženský princip".
Stojí v přímé opozici k číslu jedna,přináší pro ně spíše pasivitu,
nálady měnícího jedince,nejistotu v jednání a nerozhodnost,ovlivnění
druhými lidmi v okolí, často introverci jedince,jež nese toto číslo,ale i
vysokou aktivitu v emocích-značných výkyvů-buď do plusu nebo do hádek
a podezírání-věří často svým představám.

Planeta: Měsíc-ovládá dvojky

Barva: oranžová

Základní vlastnosti lidí . introvert, samotář,citový jedinec,
mnohdy nervózní, náladový,nestabilních názorů,
lehce ovlivnitelný svým okolím-rodina,práce,kamarády.

Povolání: velmi dobrý podřízený v jakékoli pozici,ve vedoucí funkci má potíže,
nedokáže se sám rychle rozhodovat,je vždy pod vlivem jiných.
stažený soubor-3a.jpg
Trojka:
číslo spojující mužský a ženský princip,
velmi silné číslo,dokáže ovládat jiné,dokáže vždy najít
východisko ze situací,přináší akčnost,ale i empatii,umí odhadnout
kdy a jak se zachovat,je si vědomá své jedinečnosti,je jasným plodem
obou předchozích čísel(1+2), umí vyjít s každým.

Planeta: Jupiter ovládá její energie.

Barva: žluto-zlatá

Základní vlastnosti lidí: mnohostranní,společensky činní a oblíbení jedinci,
mají dobré sebevědomí,znají svou cenu,jsou dobrými milenci,empatie a aktivita
u nich nechybí.

Povolání: vedoucí pracovníci, management, sociální sféra+pomoc jiným,
skvělí žurnalisté,spisovatelé,ale i umělecká sféra,je-li podpořena talentem.
images-4a.jpg
Čtverka:
číslo ne příliš dobré, je to číslo změn,neustálých nových začátků,
obnovy,příznačné konce a začátky vztahů-znamená nejistotu,ale i bojovnost
uhájit si své,čtverky musí v životě velmi bojovat za udržení toho "svého".Jsou však velmi
solidními v komunikaci,spolehliví v práci,občas mají potíže ve společnosti-nezapadají.

Planeta: dle západního stylu numerologie- Uran

Barva : zelená

Základní vlastnosti lidí: neměnní lidé,zaběhlý styl života,neradi se přizpůsobují,
jsou stálí i nudní, neustále se snažící o budování života,jež se jim mnohdy hroutí pod nohama,
tím je vinná energie Uranu. Dokáží však velmi tvrdě pracovat+dřít v zaměstnání.
Jsou zabejčiví a tvrdohlaví jedinci,mnohdy i za cenu velké ztráty zůstávají na "svém".

Povolání: skvělí zaměstnanci, dobře pracující v každé oblasti,nejsou oblíbení,dobří vědci,
zabíhači firem, obchodní zástupci,žurnalisté, pečovatelé.
images-5a.jpg
Pětka:
číslice,co má dovoleno dostat vás do výšin,ale i do nejnižších sfér života.Můžete
s ní vystoupat do "nebe",ale dostat vás rychle i "dolů",záleží totiž na tom,jak se s ní snese
právě ta vaše energie a v jakém postavení je její vládnoucí planeta.Přináší živost,akčnost,
plánovitost,úspěšnost,touhy zkusit něco nového,bystrost a riskování,ale to právě může
dovést jedince do záhuby,jak rychle dosáhnou vrcholu,tak rychle mohou i dolů a do pádů velmi hluboko.

Planeta: Merkur-ovládá energie číslice 5

Barva : je bílo-modravá

Základní vlastnosti lidí: živost,akčnost,nadšení,bystrost a temperament,
skvělí milenci,avšak jsou nestálí jedinci a méně spolehliví,pro svá neustálá nadšení pro nové věci.

Povolání: je pro ně vhodné to,co nese změny a nové možnosti-vývojáři,prodejci,zabíhatelé firmy,
vynálezci,potřebují volnost ke svým projevům a možnosti pro rozvoj,pak jsou skvělí.
stažený soubor-6a.jpg
Šestka:
úžasné číslo typicky ženské,
nesoucí harmonické energie, málokdy jsou v negaci,
umí být nápadití,chytří,moudře využívají svých schopností,
láskyplná náruč je pro ně samozřejmostí a totéž očekávají i oni od druhých,
vytrvalost,stálost a stabilita-to je nejdůležitější pro šestky.

Planeta: Venuše-ovládá jejich energie

Barva: modravo-bílá až stříbrná

Základní vlastnosti lidí: láskyplná náruč,skvělí milenci,něha,jistota a stabilita,
velmi dobří v práci a milující sex, umění,luxus,ocení vždy dobrý kup i dar.Při nesouladu
však dokáží velmi ranit nepřítele-umí vyhmátnout to nejzranitelnější v nepříteli+klidně to použijí.
Velmi krutí protivníci,co dosahují snadno svých cílů.

Povolání: vedoucí pracovníci, manager, ředitelé,jsou však i skvělí pracovníci a zaměstnanci,loajální
vždy k podniku,kde jsou zaměstnáni, v kolektivu jsou oblíbení+lehce navazují kontakty.
images-7.jpg
Sedmička:
jedna z nejposvátnějších číslic numerologie,přináší odvahu,láskyplnost,
snahu najít si své místo,přemýšlivost,úvahy a zvažování,kudy jít,co bude správné,
toto číslo je introvert-samotář,citový,jemný,ale nespolehlivý,má mnoho
nálad v průběhu dne, nesnáší násilí a komunikace,co nikam nevedou,
mívá sklony k náboženství, magii,tajemno ho láká.

Planeta: Neptun-ovládá její energii

Barva Indigová modř

Základní vlastnosti lidí: přemýšlivost,úvahy,nehodí se pro týmovou práci,umí být dobří jen sólo,
umí si najít to své umění,bývají to umělecky velmi nadaní lidé-malíři,sochaři,tanečníci,hudebníci,ale i třeba stolaři,
kuchaři nebo konstruktéři a architekti,vše co sami dokáží a vymyslí je skvělé v jejich podání.


Povolání: umělecké směry, volná povolání,podnikatelé v určité sféře,architekti,konstruktéři,vědci,
umělecká povolání,kde smí využít svou kreativitu.
ČÍSLO SEDM
Číslo: 7
Na lidi působí tajemně a tak nějak zvláštně. Je velmi nezávislý, soběstačný, inteligentní, introspektivní a vnímaví introvert. Je ponořen do svého duchovního poznání, možná se zajímá o okultizmus, psychologii, filozofii či nějaký druh mystiky. Tyto obory studuje s velikým zájmem a má možnost je později i sám vyučovat. I když interakce s druhými lidmi není jeho silná stránka, tak dokáže být schopný a inspirující řečník v oborech o které se takto hluboce zajímá. Má velkou představivost, dá se říct, že žije ve svém vysněném světě. Jeho představivost mu ale často pomáhá uspět v neobvyklých oborech navzdory překážkám. Často je obtížné pro ostatní lidi se k němu přiblížit, protože je celkem rezervovaný a navíc miluje své soukromí. Nejraději si čte a nebo vychutnává krásu a harmonii přírody. Během svého života pochopí, že nejlepší odměnou je své nabyté znalosti a moudrost s ostatními lidmi sdílet.
images-8karma.jpg
Osmička:
praktičnost,číslice karmických závazků,setkání s minulostí,
v jakémkoli směru,materialisté,umínění vytrvalci,
obchodní talent tohoto čísla bývá značný,je dobré jim věřit v jejich nápadech málokdy se zmýlí.

Planeta: Saturn-ovládá jeho energii

Barva: směsice barev akčních a indigové modři+jasné zeleni

Základní vlastnosti lidí: vytrvalost, zabejčivé postupy, tvrdohlavost, jistota,
plánovitost,systematičnost,ale i nepozornost

Povolání: ve všech sférách umí být velmi dobří a úspěšní,ovšem v jejich životě se často ocitají
svou nepozorností nebo něčí vinou i na dně,takže mnohdy budují věci i vícekráte.
Umí dosáhnout svého úspěchu a tvrdě umí pracovat.
ČÍSLO OSM
V lidech vzbuzuje přirozenou autoritu. Má působivou osobnost a může druhé ovlivnit, nebo i zastrašit. Někdy ostatní může od sebe odpuzovat svým pocitem nadřazenosti. Je ambiciozní a má silnou touhu po majetku i moci. Materiální výhody jsou pro něj důležitější, než emocionální, nebo duchovní bohatství. Má schopnost a nadšení přilákat lidi s prostředky. Má báječnou energii a může se dobře uplatnit v podnikání, politice nebo jiných vlivných kruzích. Je nestranný, chladný a dokáže překonat různé problémy. Většinou dělá vše pro to, aby si zajistil prosperitu a úspěch.
images-9.jpg
Devítka:
číslice nejvyšší liché hodnoty,velmi úspěšná,
cílevědomost, akčnost,aktivita,jasnost plánů a směrů,jen cílevědoměji jít za nimi,
vysoké ideály,úspěšnost,mnohdy až slepě prosazující si věci.

Planeta: Mars-ovládá její energie

Barva: červená

Základní vlastnosti lidí: bojovnost,akčnost,aktivita,jasnost mysli,
úspěšnost,jít za ním i za cenu nejvyšší,jak se říká,tvrdohlavost,
tvořivost,umělecký talent a neotřelost nápadů.

Povolání: volné živnosti, skvělí vedoucí pracovníci ve firmách,koučové,psychologové,
lékaři,tvůrčí povolání+umění.

ČÍSLO DEVĚT
Harmonie, soucit a idealismus jsou hlavní charakteristiky devítky. Skvělé pro neziskové organizace. Vůbec není vhodné pro lidi, kteří mají zdravotní problémy a pro lidi, toužící po materiálním bohatství.
stažený soubor-11.jpg
Jedenáct:
velmi zvláštní postavení mezi čísly, je to spojení čísel
dvou jedniček,takže nese i jejich dvojitou sílu energie- patří stejně tak,jako jednička
nejsilnější planetě v naší galaxii-Slunci, je to číslo s velkým potenciálem,jehož jen málokdy
využívá,což je k jejich škodě. 11 - má dar léčit, věnovat se pomoci druhým,je také silným vůdcem,
pokud ji jinak neovlivní další postavení planet při jejím narození-viz ascendent. Umí si poradit téměř v každé situaci,
umí si jít vždy za svým,má vůdčí sklony.

Planeta: Slunce se zdvojenou energií

Barva: jasná oranžovo-červená

Základní vlastnosti lidí:
pracovití, rozumní,klidní, akční jedinci,
aktivní přístup k životu,většinou mívají dobré sebevědomí,
mívá léčitelské schopnosti, mystika ji velmi zajímá.

Povolání: je lépe pokud bude ve vedoucí pozici,jinak se snadno může stát,že bude vyskakovat a
zasahovat do vedení, je pracovitý podřízený,pokud respektuje svého nadřízeného,jinak přebírá jeho funkci scela samovolně a přirozeně,lidé ji umí naslouchat.
Volná povolání jsou pro ni nejvhodnější, lékař,léčitel,bylinkář,farmaceut,politik.
stažený soubor22.jpg
Dvacetdva:
číslo složené ze dvou dvojek,také nese i jejich
zdvojenou energii a vlastnosti, protože je velmi ovládáno
vodním živlem a tedy Měsícem, takže její nositelé jsou empatičtí,ale
také náladoví jedinci, mají mnoho "přílivů a odlivů"

Planeta Měsíc

Živel vody ovládá ji

Základní vlastnost empatie,emoce,nálady
Jste unaveni, vyčerpáni a v noci se nevyspíte? Nechte si pomoci léčbou energií-alternativní léčba
Léčba energií
Léčba energií
stažený soubor.jpg
Andělská numerologie
Andělská numerologie
Zápatí stránek

Věštírna Genea

Objednávky jen písemně,abychom nerušili telefonickým voláním sezení jiného klienta :
Email: dobrakartarka@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one