Věštby pro vás - osobně, emailem

Firma:
Marcela Kunz

Sídlo:
Okružní 449
Vsetín

PROVOZOVNA:
U Hřiště 1305
(nad Optikou)
Vsetín

IČO: 65513291

Objednávky jen:
genea1@email.cz
Naučte se pracovat s energií
Zasvěcení
-do všech stupňů Reiki
-Reiki 1 /500,-
-Reiki 2 / 2000,-
-Reiki 3 / 5500,-
-Reiki 4 / 9000,- jen pro Mistry Reiki
-Karuna-ki/jen Mistři Reiki

-Dračí Reiki /500,-
-Shamballa /500,-
-Seichim /1500,-
-Zovirah /1500,-
-Reconnection/ 10.000,-
Info email: genea1@email.cz
rady z karet

rady z karet

Tarot,cikánské karty,pikety

Všichni jsme řízeni zákony Universa

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

Věříte v duchy a jejich působení na nás?

Nevěřím tomu (5 | 5%)
Duše v domech

Duše v domech

přivtělená
P1050860.JPG
Relaxace
Jak se jí naučit rychle a bezpečně?
Využijte naši techniku,popsánu v rubrice Relaxace -

Dýchání je jeden ze základních předpokladů pevného zdraví, proto mu jógové učení
věnuje zvýšenou pozornost. Nejdůležitější je naučit děti dýchat celými plícemi...

Zajímá vás otázka SMRTI,co to je?

Ano (26 | 57%)
Ne (2 | 4%)
Neřeším to (2 | 4%)
Energie

Energie

+vibrace duše ve vývoji
Anděl-1.jpg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Pentagram.png
Magie je samozřejmě nástroj, který se neobejde bez symbolů,
pomocí nichž také pracuje a funguje.

Prvními z nich jsou symboly živlů.
-oheň/ svíčka
-voda/ pohár vody
-vzduch/ aroma
-země/ zemina, kameny,krystaly
k tomu samozřejmě symbol ducha, k mnoha rituálům potřebujeme všech výše jmenovaných.

Druhým symbolem je SVÍČKA, která představuje svým hořením symbol přímo základní a vždy potřebný , alespoň
v našich podmínkách, kdy jen zřídka kdy mágové používají živly v jiné podobě, myslím v uzavřených prostorech / byt, dům, prostory, kde činí rituál /

Dalším symbolem každého mága je DÝKA /athame, kterou se směruje tok energií a také slouží k rituálům.
Každý mág by měl vlastnit tu svou, která nese také jeho energii, proto by měla být zvláště
pro jednotlivého mága, nejen specifická, ale dle toho také zdobená. měl by s ní denně pracovat
a přijít do styku. Dýku používá třeba pro odřezání bylinek, hub,či kmene kůry, aj.

Základním symbolem je PENTAGRAM.
Jde vlastně o hvězdicovitě tažené ohraničující čáry, jež vymezují zvláště každý živel-rohy, a ducha-vrchol.
Tento symbol, je velmi důležitý, pro každý rituál, bez něj jste jen o poloviční síle. Většina z lidí,
zná jednak pentagram vyobrazený VRCHOLEM NAHORU = PRO POZITIVNÍ MAGII, a také otočený opačně
VRCHOLEM DOLŮ = často užívaný PRO ČERNOU MAGII, ale dá se říci, že toto členění je NESPRÁVNÉ MÍNĚNÍ,
protože takto otočený pentagram je symbol použití pentagramu pro VYŠŠÍ ŘÁD MÁGA / pro II. a III.řádu mága/,
to jen pro vysvětlení mnohým, kteří jsou spíše neznalí, a mají jen kusé informace o tomto základním symbolu magie.

K základním symbolům patří i OSOBNÍ SYMBOL MÁGA, ten má každý mág svůj osobní a souvisí většinou s tím,
s jakými toky energií pracuje a s jakými "entitami" nebo elementály, či egregory navázal spojení a ony mu sdělily
nebo on jim určil/při nižších energiích/ daný symbol, kterým navazuje vždy kontakt s nimi!!!

Dalším symbolem je také symbol, či podoba ducha, boha, vyšších mocností, jimž je mág zasvěcen,či s nimi mág spolupracuje / modla,
symbol, který patří vyvolávané vyšší mocnosti /. Ta je samozřejmě zpodobněním oné vyšší síle z bytostí celého Universa. tato potom stojí nebo je umístěna také na "oltáři" pro rituály, které mág činí v kladném nebo i negativním směru.

Ostatní symboly jsou jen přídavnými, kterých je užíváno k tomu, kterému rituálu, jež mág dělá. Mezi ostatní symboly náleží
- kříže různých tvarů, dle zaměření mága
- geometrické tvary / kruh, čtverec,trojúhelník
- vševědoucí oko
- jin-yang symbol v kruhu
- had
- drak
- lev
- tygr
- Šalamounova Hvězda /šesti vrcholná hvězda, vzniká prolnutím dvou trojúhelníků/
a mnoho jiných dalších specifických symbolů, potřebných k určitým rituálům.PENTAGRAM

Znakem, který nejvíce reprezentuje magii, je pentagram. Jedná se o pěticípou nevyplněnou hvězdu, jejíž jednotlivé strany se navzájem prolínají. Symbolizuje "pět údů člověka" (2×ruce, 2×nohy a hlavu). Označuje také mystický pátý element akášu (vedle ohně, země, vzduchu a vody). Pentagram postavený na jeden vrchol je známý jako symbol, který (zne)užívá černá magie; původně ovšem značil vyšší stupeň zasvěcení.
Pěticípá hvězda, významné magické znamení, zvané "planoucí hvězda mágů" nebo také "muří noha", současně silný pantakl, který jako kondenzátor magických fluid poskytuje magiku, jenž jej nosí na prsou nakreslený červenou barvou na panenském pergamenu, nejvyšší ochranu (jeho trujúhelníkové prvky představují čtyři živly a duchovnost. Toto zdvojení zase symbolizuje moc spoutat nebo zapudit zlé duchy). Rozlišuje se pentagram bílé a černé magie: Pentagram bílé magie obsahuje zakreslenou postavu člověka s rozpjatýma rukama, pentagram černé magie je obrácený pentagram magie bílé se zakreslenou hlavou mendeského kozla sabatu.
Velký magický pentagram je opsán božským jménem Tetragrammaton, případně hebrejskýmy písmeny jod-hé-vau-hé (JHVH) Esoterně je pentagram symbolem mikrokosmu, tj. člověka. Hojně byl zobrazován na řeckých mincích a v současné době je symbolem řádu zednářských lóží a hermetických společenství. Ve Skandinávii se pentagram kreslil na dveře jako ochrana proti Ďáblovi a Trollům. V Pythagorejském mysticismu symbolizuje pentagram lidské bytí. Horní cíp je hava, další pak ruce a nohy.
/z netu/
PENTAGRAM
-je ovšem také symbol, jež za určitý čas - 5 let, opíše planeta Venuše při své oběžné dráze,
toto vypozorovali už lidé ve starověku, takže když si to uvědomíte, je to symbol, který zcela jistě nepatří,
ani Satanovi, jak se dočtete v mnoha knihách, což není pravdou, ale tento symbol náleží zas a jenom
planetám a tedy náleží k přírodním přirozeným věcem-propočtům dráhy planety Venuše.
- žel pomocí tohoto velice silně energizujícího symbolu lze dělat mnohé věci, jež mágové dobře znají,
tento symbol také náleží k symbolům magie druhéhho řádu, kde se hojně také využívá pro vyšší silnější
vibrování v energetickém poli
/Marcela Abha Kunz
images.jpg
KRUH

Jeho nepřerušená linie představuje dokonalost, věčnost a nekonečný cyklus stvoření, zániku a obnovy. Horizontálně dělený kruh značí silné protiklady obsažené v magické proměně
- nižší stav skrytých schopností
- vyšší stav skrytých schopností
- vytržení
- osvícení.
Tři spojené kruhy symbolizují zemi, nebe a ducha.
Kruh jako takový symbolizuje omezení v prostoru a ohraničení. používá se často
pro omezení působnosti síly, kterou užíváme při rituálech nebo pro ochranu před určitými silami.
Kruh je vždycky znakem nekonečna, určení energií stále jedoucích po určitých drahách,
označuje nikdy nekončící život, ale i energii./Marcela Abha kunz
images (1).jpg
TROJÚHELNÍK
- je v magii známý svou troj-rozměrností, stejně, jako je naše dimenze!
Ale často představuje základní trojice: začátek, střed, konec nebo zrození, život, smrt či křesťanského Otce, Syna, Ducha svatého apod. Pokud propleteme dva trojúhleníky vytvoří Šalamounovu pečeť.
Symbol nerozpojitelné jednoty nebe a země. Často je používána jako ochrana proti ohni.
-Postavíme-li trojúhelník na jeden vrchol, označuje Měsíc a ženskou tvůrčí sílu.Je také symbolem pro vodu a introvertní povahy.
-Stojí-li trojúhelník na základně, představuje Slunce a touhu pro nebeském a božském.
-Znamená také plamen-označení pro oheň, extrovertní povahu a mužskou tvůrčí sílu (jedná se o falický symbol).

Mocná pyramida spojuje v prostorovém vyjádření čtverec a trojúhelník.
-Pyramidy vytvářejí ideální podmínky pro fyzickou i duchovní regeneraci, užívá se jich k léčení od nepaměti.
STEJNĚ TAK SE JICH UŽÍVÁ PRO DOPLNĚNÍ ENERGETICKÝCH CENTER-čaker, jejich léčbu, ale i harmonizaci, v dřívějších dobách,
bylo užíváno tohoto tvaru - pyramidy - jako rezonátorů pro využívání energií kosmu.Křemen totiž vibruje se zemí a dokáže vytvořit za určitých podmínek
energie-piezo-energetický jev, užívalo se jich také ke změněným stavům mysli a tedy k otevření nevědomí, 3.oka a stavu osvícenosti./Marcela Abha Kunz
stažený soubor (5).jpg
Kříž
Spojuje dva protiklady, a to jak horizontálně, tak vertikálně: nebe a zemi; život a smrt; světlo a tmu. Někdy se lze setkat s křížem jako znakem stromu života, což souvisí s předkřesťanským uctíváním přírody (zejména stromů). Křesťanský kříž je základním symbolem křesťanů. Symbolizuje Krista, který se obětoval za lidstvo. Je často používán jako magické zaklínadlo. Labarum kombinuje řecká písmena chí (c) a ró (r), tvořící první část slova "chreston" (dobré znamení). Ankh je v současnosti velmi populární, zejména mezi mládeží. Tento egyptský znak reprezentoval kříž života. Povšimněte si, že slučuje solární, falický i vaginální symbol. Představuje posvátnou tradici a vědění získané magickým zasvěcením. Má poetické jméno Klíč k Nilu. Keltský kříž (neboli kříž vepsaný do kola a přesahující jeho obvod) vznikl asi 1 500 let př. n. l. Jedná se o stylizované zobrazení loukotí a ráfu. Používá se jako znak slunce a jeho životadárné síly. V podobě amuletu slouží pro usmiřování nadpřirozených sil a ochranu ve válce. Svastika se hojně používá jako doplněk run. Její původ vystopujeme na Středním východě, jakož i v obou Amerikách. Symbolizuje otáčející se Slunce a vyjadřuje štěstí, zdraví a blahobyt. Oblíbená je zejména v Indii, kde ji malují na prahy, aby zahnala zlé duchy. V dobách, kdy byli křesťané pronásledováni, ji používali jako své tajné znamení. Proto se jí říká Crux dissimulata nebo také Crux gammata (protože je složená ze čtyř písmen L)./z netu/
stažený soubor (6).jpg
Jde o nilský kříž pocházející z Egypta
byl využíván bohyní ISIS k ochraně, pro obnovu energií
v auře, obraně proti působení kleteb, uřknutí, i magie temných sil
Isis byla uznávána, jako matka národa, bohyně intuice a magických věd a její
kříž byl
- symbolem života a nesmrtelnosti.
- odkazuje na božskost, to jest věčný život, též oživení, narození, žití, znovuzrození
- symbol věčnosti
- symbol nepomíjející síly
Přináší dobré zdraví, zvyšuje duchovní vývoj, posiluje plodnost, navrací energetickou rovnováhu, odstraňuje z organismu škodlivou negativní energii, způsobenou nemocí.

Symbol skutečného života, do něhož se zemřelí rodí smrtí.
Byl klíčem k otevření mimozemských bran ráje, pro vyjednávání s Bohy o věčný a šťastný život.
images (2).jpg
Had - Obraz hada je jedním z nejuniverzálnějších symbolů všech kultur. K nejstarším symbolům pak patří had a strom a had stočený do kruhu požírající svůj vlastní ocas (Uroboros). V křesťanství je had symbolem energie, síly, čisté, jednoduché, ambivalentní, která sama o sobě není ani dobrá ani zlá (ale většinou je považován za symbol prvotního hříchu Adama a Evy). V okultismu je had symbolem astrálu. Had jako symbol byl často také součástí různých mystérii a býval i předmětem kultu, např. u gnostické sekty ofitů nebo brazilské čarodějnické sekty Macumba. V kultech vystupoval jako hodnota falická, což odpovídá též jeho významu ve snu. Také ve starém Egyptě hieroglyf hada vyjadřoval kosmické síly. V některých formách a kombinacích vyjadřuje had symbol nevědomí, v jiných je symbolem temných sil (ďábelské zjevy v démonologických evokacích vystupují často v podobě hadů), nezřídka kdy i lsti a zrady. Symbolická hodnota hada závisí mimo jiné na jeho barvě (černá, bílá, zelená) a přídatných znacích - určitá forma hada může mít hodnotu pozitivní jiná naopak negativní. Zlý had Bible, který svedl Evu, je Leviathan, duch zla. Dva hadi obtáčející meč (hůl), tzv. Caduceaus, symbolizují dvojí polarizaci astrálního světa.
V Číně je Had považován za chytré, ale zlé a lstivé zvíře. Člověk s hadím srdcem je zákeřná osoba. Hadi mohou - například v západoasijských pohádkách - darovat perlu. V Číně si lidé také schovávají hadí kůži, s vírou, že později zbohatnou. / z netu/
-živly rozložení-uvod10.gif
Rozložení živlů kolem nás i v nás-jen v obecném pojetí samozřejmě,
každý živel má svou působnost a také místo působení v těle i kolem našeho těla.
Dle obrázku jde jen o velmi obecnou ukázku toho, jak asi přibližně živly působí,
jaké ovšem mají také nasměrování to je lépe viditelné na vysvětlení, například ke kterému živlu co
patří- např.
-k východu náleží živel tvoření - Oheň
-k jihu patří živel korigující tvoření - Voda
-k západu patří živel všudy přítomný - Vzduch
-k severu patří živel na němž jsme závislí - Země, dle tohoto rozdělení také náleží
andělé pro vládnutí s jednotlivými živly a umožňující jejich aktivaci v nás i kolem nás.
CO JE DOBRÉ ZNÁT


-smrt=saturn=černá
-láska=venuše=zelená
-peníze=slunce=zlatá
-inteligence=merkur=oranžová
-síla=mars=červená
ROZLOŽENÍ ŽIVLŮ v Pentagramu
ROZLOŽENÍ ŽIVLŮ v Pentagramu
Šalamounova hvězda
Šalamounova hvězda
Magický Pentagram-je užíván jen ve vyšších magických rituálech 3.řádu-pokud jej neznáte-NEUŽÍVAT,MÁ VELMI SILNOU ZPĚTNOU ENERGII K VÁM
Magický Pentagram-je užíván jen ve vyšších magických rituálech 3.řádu-pokud jej neznáte-NEUŽÍVAT,MÁ VELMI SILNOU ZPĚTNOU ENERGII K VÁM
Šalamounovův Pentagram -pokud neznáte NEUŽÍVAT-VELMI SILNÝ DOPAD NA UŽIVATELE-pro magii 3.řádu
Šalamounovův Pentagram -pokud neznáte NEUŽÍVAT-VELMI SILNÝ DOPAD NA UŽIVATELE-pro magii 3.řádu
stažený soubor (7).jpg
ATHAME

Je rituální dýka nebo nůž, který je váš osobní, a jedinečný!!!
Používá se ho pro třeba řezání bylin, nebo na směrování energií,
ale žel v černé magii pro obřad s obětováním, či jen pro jemný vpich,či řez pro krev mága.

Vše, co je spjato s krví, obětí a smrtí druhé bytosti, tedy i zvířete, patří do rituálů ČERNÉ MAGIE!!!
Je nutno si při tom uvědomit, že pokud někdo umírá pro moji nebo něčí prospěch, bude síla odrazu
znatelně převyšovat sílu do toho vloženou+bude tedy následný dopad energií na mága i toho, kdo si
objednal tyto služby černé magie !!! DOPAD TAKOVÉ ZPĚTNÉ ENERGIE PŮSOBÍ NAPŘÍČ ČASO-
PROSTORU A NAPŘÍČ VŠEMI ŽIVOTY !!!
images (4)a.jpg
MAGIE

Tento termín je patrně odvozen z perského slova, které znamená moc nebo velikost podobně v latině magnus znamená velký, v řečtině megas je mocný, v sanskrtu "maha",což znamená moc.
Jejím základem, jak si mnozí myslí, není ubližování, zaklínání, proklínání a očarovávání,
ale čistě a pouze využívání silné energie získané jejím užitím, pro své potřeby.
V BÍLÉ MAGII = jakýkoli magický úkon POUŽIT pro ZMĚNU či ZISK energie 3.straně, BEZ nároku ZISKU ENERGIE pro SEBE.
V ČERNÉ MAGII = tomu právě NAOPAK, tedy ZISK ENERGIÍ PRO SEBE.

Pojem "zlá, negativní, špatná" jsou tedy zavádějící termíny a to jen proto, že v této magii, je prioritou získat co nejvíce energie pro sebe, ale neznamená to, že tuto energii nelze předat někomu jinému!!!

K ČERNÉ MAGII nepostradatelně patří rituály, invokace = VZÝVÁNÍ. Kniha Abramelinova má základ v Kabale.Ukazuje, jak získat svého osobního padlého anděla ku prospěchu svému, který nás učí, jak ovládnout démony, a jak správně zacházet s kabalickými čtverci. V celé knize je stále dokola doporučováno, že zájmem není škodit, pouze získat pro sebe. Ovšem i tak je kniha řazena do černé magie.

I černá magie PODLÉHÁ ZÁKONŮM AKCE A REAKCE, ač se to nezdá platí tyto zákony velmi přesně, jako jinde v celém Universu. Nikdo by se neměl divit, že pokud vyvolá nějakou energii, bude mu tato energie vrácena a v dostatečné míře POSÍLENÁ SILOU, KTEROU DO TOHO SÁM VLOŽÍ + ODRAZEM TÉTO SÍLY, ať již bude záporná nebo kladná!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Pokud již někdo chce začít, praktikovat černou magii, měl by si uvědomit, že tato magie není nic neškodného!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
A každý, kdo chce začít praktikovat TUTO ČERNOU MAGII, BY I MĚL UVĚDOMIT TOTO

- Měl by být vyrovnaný sám se sebou. (Být vnitřně silný)
- Být k sobě upřimný a nepouštět se do magických operací, které jsou nad jeho rámec možností.
- Uvědomit si že cokoli udělám, vrátí se mě posíleno!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
- Být si vědom toho, že MAGIE NEMÁ HRANICE, a JE velmi TĚŽKÉ ROZEZNAT HRANICI pozitiv a negativity!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Církev vs Magie: Pohled církve (a to nejen katolické) byl je a bude vždy varující. Dle jejího učení člověk nemá nahlížet věci,které mu nepřísluší - věštění a podobně. K ovlivnění počasí má dojít skrze přání-modlitbu. Co je nad to, je ze Zlého. Nejde o to škodit nebo neškodit v tom rozdíl v černotě a bílosti magie není. Dokonce pojem bílá je zavádějící,jako by byla méně nebezpečná. Ona má jen sílu,kterou jinak směruje!!!. Silná osobnost může odolat a sílu k destruktivním účelům prostě nepoužije + tlakům,které na ní začnou vždy působit, odolá, protože tyto MAGICKÉ SÍLY totiž vždy vyžadují něco za něco!!!
Je to tvrdý obchod. Na druhou stranu se uznává, že za určitou cenu dostanou lidé počem v dané chvíli touží. Rozhodnutí je na každém. Exorcisté pak mají hodně co dělat,aby činy z nerozumu napravili. OVŠEM, ne vše tajemné souvisí s magií a rituály, a rozlišit je v této věci asi úkol nejtěžší!

/Úvod do magie-magie pro začátečníky/
Jste unaveni, vyčerpáni a v noci se nevyspíte? Nechte si pomoci léčbou energií-alternativní léčba
Léčba energií
Léčba energií
stažený soubor.jpg
Andělská numerologie
Andělská numerologie
Zápatí stránek

Věštírna Genea

Objednávky jen písemně,abychom nerušili telefonickým voláním sezení jiného klienta :
Email: dobrakartarka@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one