Věštby pro vás - osobně, emailem

Firma:
Marcela Kunz

Sídlo:
Okružní 449
Vsetín

PROVOZOVNA:
U Hřiště 1305
(nad Optikou)
Vsetín

IČO: 65513291

Objednávky jen:
genea1@email.cz
Naučte se pracovat s energií
Zasvěcení
-do všech stupňů Reiki
-Reiki 1 /500,-
-Reiki 2 / 2000,-
-Reiki 3 / 5500,-
-Reiki 4 / 9000,- jen pro Mistry Reiki
-Karuna-ki/jen Mistři Reiki

-Dračí Reiki /500,-
-Shamballa /500,-
-Seichim /1500,-
-Zovirah /1500,-
-Reconnection/ 10.000,-
Info email: genea1@email.cz
rady z karet

rady z karet

Tarot,cikánské karty,pikety

Všichni jsme řízeni zákony Universa

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

Věříte v duchy a jejich působení na nás?

Nevěřím tomu (5 | 5%)
Duše v domech

Duše v domech

přivtělená
P1050860.JPG
Relaxace
Jak se jí naučit rychle a bezpečně?
Využijte naši techniku,popsánu v rubrice Relaxace -

Dýchání je jeden ze základních předpokladů pevného zdraví, proto mu jógové učení
věnuje zvýšenou pozornost. Nejdůležitější je naučit děti dýchat celými plícemi...

Zajímá vás otázka SMRTI,co to je?

Ano (26 | 57%)
Ne (2 | 4%)
Neřeším to (2 | 4%)
Energie

Energie

+vibrace duše ve vývoji
Anděl-1.jpg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
magie-ženy.jpg
PRVOTNÍ DĚLENÍ JE PODLE ÚČELU POUŽÍVÁNÍ MAGICKÉHO RITUÁLU

-ČERNÁ magie

-BÍLÁ magie

DRUHOTNÉ DĚLENÍ JE PODLE UŽITÍ SIL

-MENTÁLNÍ magie

-CEREMONIÁLNÍ magie

Ve všech případech pracujeme s invokačním = vzývaným duchem, vyšší bytostí nebo naopak bytostí temných sil-u černé magie.
U každého druhu je potřebou využívat síly a energie vzývané entity, ducha, vyšších bytostí, tuto sílu potom používáme při rituálech
nebo pro léčbu, tedy k danému účelu pro který se rozhodneme, sem patřilo využívání sil živlů, také spojení s bytostmi světla nebo
přírody -druidská magie starých obyčejů a také magie přírody a jejích bytostí.

Mimo toto všechno se užívá pro BÍLOU magii také síly vzývaných bytostí jiných dimenzí, což jsou také vyšší bytosti sem patří také vaši strážci...
Pro ceremoniální magii je příznačná spolupráce s božstvy, celými zástupy duchů určité dané potřebné entity a egregory,či kolektivními dušemi toho,určitého druhu aj.

Entity:
Podstatou magických entit je to, že v závislosti na své síle dovedou různě ovlivňovat realitu a v závislosti na tom o kterou entitu se jedná se též liší směr ovlivňování reality. Entity jsou tvořené kolektivními myšlenkami, jedná se o kolektivní ideje.Vytvářené, krmené a měněné prostřednictvím psycho-kosmů v nichž existují. Člověk nad nimi má vládu, může je tvořit a ničit, má moc je přimět k změnám reality, což je podstata této formy magie. Je paradoxně jejich Bohem i dárcem potravy, člověk jim může přikazovat, nebo s nimi obchodovat, či žít v symbióze. Pokud chceme provést modlitbu, tak je vhodné jí skutečně brát jako magický akt, a patřičně si dopomoci ritualizací, jinak mnohdy má velmi malý dopad na cíl. Druh entity volíme, dle toho co chceme dělat za rituál nebo jaký užitek chceme dosáhnout.

Egregory:
Iniciační ceremoniální magie je typ magie, který slouží k začlenění do určitého egregoru, spojení s ním.
Přijetí do skupiny. Příkladem je křest ve křesťanství, vyznání víry čili Šaháda v Islámu,
zasvěcení se duchům Šťastného Hoodoo, v různých řádech-např. zednáři, Zlatý úsvit,Stříbrné hvězdy, ale
i křesťanství, jde prostě o určitou ceremonii, po níž jste členem té dané skupiny lidí určitého druhu vyznání.
Egregorem se stává tak jakékoli božstvo, či uměle vytvořená v psycho-kosmu představa božstev, k nimž se modlí
seskupení a vzývá jejich sílu a žádá tak o plnění jejich požadavků,čímž je zároveň doplňována i jejich vlastní energie,
a ta je také živí a udržuje v aktivitě a síle, kterou je možné pak užívat pro modlitby a dání jim sílu k plnění a zhmotnění!!!

Na tomto principu pracuje každá církev, každé seskupení mágů a každý kroužek pár lidí, ale i jednotlivci,kteří
takto vzývají určitou silnou energii svého božstva. Ať už to je v kterékoli magii.
MENTÁLNÍ MAGIE

MENTÁLNÍ MAGIE


Technik mentální magie je nepřeberné množství, jejich celé encyklopedické
zařazení a shromáždění je takřka nemožné. Proberu prakticky nejpoužívanější
a nejúčinnější metody. Mezi nejznámější jsou lidové léčitelské nebo čarodějné techniky,
krajově specifikované určité fungující pověry.

Mentálně magické technky přirozeně vznikají buď tak že je někdo vymyslí, třeba jako podvod a vtípek a oběť vtípku je pak vyzkouší a zjistí že fungují, tak je i nadále využívá, nebo podobně jako vzniká valné množství pověr, člověku přejde přes cestu černá kočka a celý den má smůlu, od této náhody pak odvodí, že přecházením černé kočky přes cestu se vyvolává jev neštěstí, naopak třeba když student celý život nosí černé ponožky, pije kávu a dosahuje průměrných výsledků, jednou si vezme oranžové ponožky, napije se čaje a dosáhne nadprůměrných výsledků, tak z toho odvodí, že to nějak spolu souvisí a udělá z pití čaje a oblékání si oranžových ponožek rituál.
Velké množství technik mentální magie je známo z knihy
Brána k opravdovému zasvěcení.

K mentálně magickým technikám patří, práce s živly - "Magie Vody",
"Vědomé jedení", "Vědomé dýchání", "Hromadění životní síly", "Impregnování místnosti",
"Biomagnetizmus" atd.
Při praxi s elementáry, stejně jako s dalšími technikami mentální magie nebudete mít zpočátku úspěch,
stejně tak magická evokace se vám napoprvé nepovede, ale jde o to to co nejvíce zkoušet, magie je o praxi.
Dále v mentální magii jest znám prvek jménem Spiritus familiaris, nebo Servitor čili Služebný duch, což je
elementár vytvořený nikoliv na jednorázový úkol, ale na opakování takových akcí. Je to bytost postupně
získávající samostatnost, inteligenci a mohou se vymknout kontrole, už nejen pouhý naprogramovaný robot
na sebevražedné misi. Jsou to též džinové z pohádek, či služební duchové, jež svěřují některé astrální bytosti
čili egregory. Pro jejich kreaci platí již uvedené zdroje.
Ohledně dalších informací odkazuji na knihu Slovanská magie.
SIGILÁRNÍ MAGIE

Sigilární magii vymyslel významný anglický umělec a velký mág Austin Osman Spare.
Původně je její myšlenka založená na psychologickém konceptu magie a zakládá se
na grafickém vyjádření přání, které je pak rituálně podsunuto do podvědomí, které se
postará o jeho splnění. Hojně byla sigilární magie kvůli své veliké účinnosti, praktičnosti
a širokému poli využitelnosti přejata a používána zastánci hnutí.
Sigilární magie pracuje tak, že se vezme přáni, které se vyjádří jednou větou,
z níž se odstraní opakující se písmena a ta se poskládají do symbolu, který svým
tvarem koresponduje se přáním a symbolicky má pro mága takový smysl, jako přání.
Tento symbol poté funguje jako program, nebo programovací destička, nebo mřížka,
pro elementála, který se tzv.odpálením sigilie vytvoří a je odeslán.
SYMPATETICKÁ MAGIE


Očarování pomocí voltu je sympatetická magie, na které se skvěle demonstrují magické teorie o vzájemné spojitosti všeho a analogičnosti. K očarování pomocí voltu patří typické a pověstné panenky z neznámých důvodů tolik spojované s tzv. černou magií a kultem vúdú, které zastupují osobu, která má být očarována. Jsou vyrobené z vosku, nebo hlíny a je do nich zapracována něco z tělesné matérie cíle, jako vlasy, kouky kůže, šatů, chlupy , krev, nehty a dále též tělesné výměšky, jako moč, výkaly, sliny, slzy, ušní maz a dle okultní tradice nejmagičtější lunárně signované sperma a menstruát. Mnohem více než na Haiti bylo užíváno voltů v Evropě od středověku až do současnosti. Hlavní typy očarování pomocí voltů jsou milostné a nenávistné, jež jsou blíže rozebrané v knize Problém očarování.
/přejato z netu/
Jste unaveni, vyčerpáni a v noci se nevyspíte? Nechte si pomoci léčbou energií-alternativní léčba
Léčba energií
Léčba energií
stažený soubor.jpg
Andělská numerologie
Andělská numerologie
Zápatí stránek

Věštírna Genea

Objednávky jen písemně,abychom nerušili telefonickým voláním sezení jiného klienta :
Email: dobrakartarka@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one