Věštby pro vás - osobně, emailem

Firma:
Marcela Kunz

Sídlo:
Okružní 449
Vsetín

PROVOZOVNA:
U Hřiště 1305
(nad Optikou)
Vsetín

IČO: 65513291

Objednávky jen:
genea1@email.cz
Naučte se pracovat s energií
Zasvěcení
-do všech stupňů Reiki
-Reiki 1 /500,-
-Reiki 2 / 2000,-
-Reiki 3 / 5500,-
-Reiki 4 / 9000,- jen pro Mistry Reiki
-Karuna-ki/jen Mistři Reiki

-Dračí Reiki /500,-
-Shamballa /500,-
-Seichim /1500,-
-Zovirah /1500,-
-Reconnection/ 10.000,-
Info email: genea1@email.cz
rady z karet

rady z karet

Tarot,cikánské karty,pikety

Všichni jsme řízeni zákony Universa

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

Věříte v duchy a jejich působení na nás?

Nevěřím tomu (5 | 5%)
Duše v domech

Duše v domech

přivtělená
P1050860.JPG
Relaxace
Jak se jí naučit rychle a bezpečně?
Využijte naši techniku,popsánu v rubrice Relaxace -

Dýchání je jeden ze základních předpokladů pevného zdraví, proto mu jógové učení
věnuje zvýšenou pozornost. Nejdůležitější je naučit děti dýchat celými plícemi...

Zajímá vás otázka SMRTI,co to je?

Ano (26 | 57%)
Ne (2 | 4%)
Neřeším to (2 | 4%)
Energie

Energie

+vibrace duše ve vývoji
Anděl-1.jpg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

Přivtělené duše INKARNÁTI


Nemusí zde být přítomna pouze nějaká bytost/duše/, ale může se zde  nacházet tzv.energetické

otisky, které vznikly při stresových, či krizovýchsituacích. Mohou být také způsobeny osobou,jež vyzařuje příliš nízké, negativní,záporné energie.


Pracuj z domu a vydělej si 


Těmito osobami mohou být psychicky narušené osoby, lidé užívající návykové látky, dále také osoby s narušenou či poškozenou aurou,a ti, jež užívají černo-magických technik atd.

 

 

 

Tyto otisky jsou většinou zanechávány na předmětech, či lidech, prostorách i kamenech či zdech budov,které byly vystaveny

negativnímu působení, úzkému kontaktu, nebo přímo samotnému vlastnictví.

Příznaky-změny v chování osob-značné nálady a výkyvy-vztek,zloba,nesoustředěnost,na fotkách bývají kolem těchto osob šmouhy,nejasné zamlžené fleky nebo i jasné zobrazení v různé podobě-osobně jsem měla již možnosti vidět na fotce osoby-hady s otevřenými tlamami/2 přivtělenci/

V domech a prostorách - mají citliví lidé pocity,že tam někdo je,že tam nejsou sami,míváme nepříjemné pocity-strach tam jít nebo tamtudy procházet,víme že je tam "něco",co nám vadí.

Nejlepší je se těmto  vyhýbat, avšak jste-li nuceni v tomto kontaktu s nimi zůstávat,

 

pak je vhodné očišťování!!! K tomu použijte RITUÁLY bílé magie !!!

/najdete v produktech/

 

Tady je velmi důležité se držet přesně pokynů a návodu,člověka,který očistu vede

-je nutno brát na zřetel nebezpečí být v negativním prostředí nebo v negativním poli osoby napadené duší-přivtělencem,je důležité používat návody na ochranu osob pracujících s takovou energií/osobou s přivtělencem-dle návodu se naučit technikám a základní prací s energií KLADNOU!!!

beauty-posters

často se o bjevují případy, kdy je v auře člověka usazená bytost, jež se tzv. přivtělila.Dle tohoto aktu se nazývají inkarnáty. Důvodů přivtělení je opravdu velké množství.

Je také třeba vědět o jakého inkarnáta se jedná.


Nejčastěji jde o přivtělení z důvodu nedostatečné ochrany => poškozená aura a její celistvost.

Inkarnované duše se živí z životní síly člověka, čímž mu způsobujeotupělost, slabost a v posledním případě i nemoci. Otupělostí a slabostí, která může být takto způsobena, dochází k ochromení celé "imunity" duchovního systému. Stává se to však u těch případů, kdy se člověk nezačíná léčit a to nejen své tělo, ale i svůj energetický systém.


Neprovádíme-li pravidelně energetické očisty (sebe-čištění, reiki, atd.), tak nám hrozí napadení tímto inkarnátem a to i několika.

 

Je-li oslabeno jedno z našich těl, projeví se to i ostatních. Tím, že se nemoc projeví na fyzické úrovni, tak je to ten nejvyšší stupeň varování, které náš živoucí systém dokáže vyprodukovat.

Hovoříme-li však o nemocích, jež způsobují inkarnáti, tak jde převážně o psychické potíže

ð schizofrenie

ð paranoia

ð deprese

ð stres

ð toxikomanie

ð gamblerství

ð atd.

Lze však také zpozorovat (spíše okolím), že velké množství projevů přivtělení je signalizováno větší změnou chování a osobnosti- "jako kdybych to už nebyl já."

Osobnost se však mnění v závislosti na druhu inkarnáta!!!!!!!!

Druhy/přivtělenců/ přivtělených duší:

1) Velké citové poutojsou to duše, které nechtějí opustit své milované pozůstalé;

ovlivňují osobu, ke které se přivtělili, ta vnímá jejich žal a je ovlivněna jejich myšlením- duše jej nevědomky ovládá.

2) Stydlivé dušestydí se za to, jak žili, jelikož již nemají tělo a vše je bez těla viditelné; jsou s osobou v auře proto, aby nemuseli kvůli tomu, co provedli odejít na místo sjednocení; osoba vnímá jejich energii a smýšlení.

3) Bloudící dušenevědí co mají dělat, nejsou si vědomi ani toho, že jsou mrtví a proč nemají tělo; sní svůj život tak, jak jej prožili, vidí to, co udělali- žijí jakoby ve snu- zažívají něco, čemu se říká peklo inkarnovánímse k někomu získávají opět fyzickou podobu a její smysly; může jich být i více;ovládají tělo podle svého; hlavními příznaky těchto duší jsou cizí hlasy v hlavě, nebo promluvení cizím hlasem.

4) Materialistilpí na svém majetku, který získali za svého života; přivtělují se, aby mohli užívat svůj majetek; hájí svůj majetek, byl-li po jejich smrti získán podvodem atd.

5) Závislé dušeza svého života to byli závislí lidé na alkoholu, drogách, či jiných velmi návykových činnostech- sexuální deviace. Vysedávají na svých oblíbených místech- hospoda- chtějí-li, tak se přivtělují do osob, aby opět vychutnali své opojení; uspokojují své sexuální deviace u jim podobných deviantů, atd…

 

6) Pomstychtivé duše- bylo-li jim ublíženo a jejich myšlenky na pomstu jsou i po smrti, tak se inkarnují k tomuto člověku a ovládají jej, snaží se jeho vůli naprosto vymazat; nutí mu své názory, orientaci,…; přeměňují osobnost a její plány; inkarnuje-li se viník dříve, tak začíná jeho týrání znovu- nutí jej k sebe-destruktivnímu chování;

 

Zajatci- jsou to zajatci času a prostoru, vězí v nejnižší astrální sféře, jsouzatěžkáni tíhou svého života; přivtělují se a žijí s vlastní ublížeností a s vlastním sobectvím, strachem, násilím a závistí; kdykoli chtějí, tak odcházejí;ty, které posednou, tak se jich nevzdávají a živí se jím; posedlí končí na psychiatrických léčebnách, jelikož slyší hlasy a myšlenky, vyzařují svoji i inkarnovanou energii; posedlému ubližují.

 

8) Nízcí- jsou přivedeni z ještě nižší úrovně, než je Země, jsou přitahovánízákonem přitažlivosti energetickým mostem,tvořící osoba, jež má velminegativní RNK- informační pole; touto negativitou je brutalita, sadismus,bezcitnost, tělesné Já; tím, že se inkarnát prolne s osobou tohoto pole, muucpe na všech úrovních komunikační kanály a čakry =>těžká onemocnění- AIDS. Jde zde však o kolektivní zavinění lidstva-

-jelikož např. AIDS=proměna milování na zvrhlý sex!!!

Pomocí individuálních technik můžeme inkarnáty odstranit a tím navoditopět přirozenou funkci všem realitám našich těl. Je však nutno obětovat nějakou část sebe sama, jelikož jsou tito inkarnáti přitahováni podobností apoutem, tak těchto podobností je nutné se zbavit, jelikož je velké procento pravděpodobnosti, že by se objevili další.

Vše je spojeno s čištěním aury, avšak zde je nutno i učení se technikám pročištění svých energetických těl a ovládnutí základních obranných technik,které vám vysvětlí osoba,která čistí duše/najdete v našich odzkoušených rituálech/

Vhodné je absolvování reiki terapií pro zklidnění těla, meridián a celkové detoxikaci, zklidnění a zharmonizování. Za použití individuálních rituálů pro celkovou očistu osob,jak aury-tak těla-použití spolu s energií Universa-třeba i reiki.

Poznáváte-li některé příznaky u někoho-pomozte mu-rituál správně zvolený může zkvalitnit život a znovu obnovit energii člověka!!!


Celková léčba SPIRIT může pomoci .

Jste unaveni, vyčerpáni a v noci se nevyspíte? Nechte si pomoci léčbou energií-alternativní léčba
Léčba energií
Léčba energií
stažený soubor.jpg
Andělská numerologie
Andělská numerologie
Zápatí stránek

Věštírna Genea

Objednávky jen písemně,abychom nerušili telefonickým voláním sezení jiného klienta :
Email: dobrakartarka@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one