Věštby pro vás - osobně, emailem

Firma:
Marcela Kunz

Sídlo:
Okružní 449
Vsetín

PROVOZOVNA:
U Hřiště 1305
(nad Optikou)
Vsetín

IČO: 65513291

Objednávky jen:
genea1@email.cz
Naučte se pracovat s energií
Zasvěcení
-do všech stupňů Reiki
-Reiki 1 /500,-
-Reiki 2 / 2000,-
-Reiki 3 / 5500,-
-Reiki 4 / 9000,- jen pro Mistry Reiki
-Karuna-ki/jen Mistři Reiki

-Dračí Reiki /500,-
-Shamballa /500,-
-Seichim /1500,-
-Zovirah /1500,-
-Reconnection/ 10.000,-
Info email: genea1@email.cz
rady z karet

rady z karet

Tarot,cikánské karty,pikety

Všichni jsme řízeni zákony Universa

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

Věříte v duchy a jejich působení na nás?

Nevěřím tomu (5 | 5%)
Duše v domech

Duše v domech

přivtělená
P1050860.JPG
Relaxace
Jak se jí naučit rychle a bezpečně?
Využijte naši techniku,popsánu v rubrice Relaxace -

Dýchání je jeden ze základních předpokladů pevného zdraví, proto mu jógové učení
věnuje zvýšenou pozornost. Nejdůležitější je naučit děti dýchat celými plícemi...

Zajímá vás otázka SMRTI,co to je?

Ano (26 | 57%)
Ne (2 | 4%)
Neřeším to (2 | 4%)
Energie

Energie

+vibrace duše ve vývoji
Anděl-1.jpg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
Nemoc- podívejme se na toto pouhé slovo, co vlastně vyjadřuje NE MOC, to znamená, že naše tělo nemá žádnou moc=NEMÁ ŽÁDNOU ENERGII,samozřejmě v dané oblasti, kde NEMOC VZNIKLA!

A PROČ TAM ENERGIE NENÍ?
Je to jednoduché NAŠE DUŠE SE STÁLE VYVÍJÍ+UČÍ, pokud postupujeme ve ŠPATNÉM SMĚRU-to znamená DĚLÁME CHYBY v rozhodování, jednání s lidmi, myšlení a úvaze o věcech,lidech,situacích kolem nás, DOJDE K VÝCHOVNÉ LEKCI na nevědomé úrovni našeho VYŠŠÍHO "JÁ" - A JE SPUŠTĚN program NEMOCI, která nám má ukázat, ŽE JDEME V JEDNÁNÍ ZCELA ŠPATNÝM SMĚREM. Každá NEMOC nás MÁ ZASTAVIT+nevědomí tím nám říká -ZASTAV SE JDEŠ NESPRÁVNĚ-STŮJ A DEJ SI KLID!!!

Takže prostě ONEMOCNÍME,abychom si opravdu DALI KLID A VŠECHNO V ŽIVOTĚ PŘEHODNOCOVALI-byl nám dán čas MOŽNOSTI NÁPRAVY = zastavit se, zvážit ZNOVU VĚCI A ZNOVU SE ROZHODNOUT VE SVÝCH JEDNÁNÍCH, KONÁNÍ A VE SVÉM MYŠLENÍ.

NEŽ NEMOC VZNIKNE, projeví se u člověka určitý NEDOSTATEK V TOKU ENERGIÍ v té,které oblasti čaker. Nedostatek způsobuje VÝKYVY ENERGIE V JEDNOTLIVÝCH BUŇKÁCH- nemají dostatek energie na vylučování a rozvádění živin, ZAČNOU SE DEFORMOVAT+STÁVAJÍ SE POŠKOZENÝMI+jejich funkce jsou omezené-tak se VYTVOŘÍ PODMÍNKY PRO VZNIK jednotlivé té, které NEMOCI.
Jednoduše naše tělo se v dané oblasti stává NEIMUNNÍ, PŘE-TOXIKOVÁVÁ se jeho buněčná struktůra+pokud NAŠE JEDNÁNÍ STÁLE NENÍ V SOULADU S "výchovným procesem Vyššího "já", potom propukne NEMOC v "příslušné oblasti,orgánu nebo v určité části těla".

VŠE SOUVISÍ SE VŠÍM + VŠE JE ENERGIE !!!

CO JE PŘÍČINOU vzniku nemoci?
Opět je to velmi jednoduché - je to NAŠE VLASTNÍ JEDNÁNÍ, ROZHODOVÁNÍ, VIDĚNÍ VĚCÍ, SITUACÍ A JEDNÁNÍ S LIDMI okolo nás, jinak řečeno, JAK MOC UBLIŽUJEME , KOLIK DOBRÉHO DĚLÁME, DO ČEHO SE PLETEME, CO KOMENTUJEME A KOHO TÍM "navádíme" takže kolik lidí tím SVÝM jednáním OVLIVNÍME+ TÍM ONI UDĚLAJÍ CHYBY, které jsme ale my zapřičinili, protože ONI JEDNALI V DOBRÉ VÍŘE, že nám věřili, že MY jdeme správně v názorech. Tak se vytváří KOLOBĚH ŽIVOTA- KOLOBĚH JEDNÁNÍ, ZÁVAZKŮ, NAŠÍ ZODPOVĚDNOSTI- VŮČI jednak SOBĚ, ale také VŮČI JINÝM,KTERÉ JSME NĚJAK OVLIVNILI, ať už vědomě nebo zcela nevědomě,třeba tím, že si udělali jen svůj názor, který byl ovlivněn tím naším názorem+tak je tím ZATÍŽENA NAŠE ZODPOVĚDNOST ZA TO,CO ŘÍKÁME NAHLAS, co si myslíme, co uděláme+jak moc ublížíme nebo ,jak moc tím SVÝM JEDNÁNÍM A NÁZOREM POMÁHÁME JINÝM NEBO SAMI SOBĚ + TOTO VŠE SI VYHODNOCUJE NAŠE NEVĚDOMÍ SPOLEČNĚ S VYŠŠÍM "JÁ", které dává příkaz k vytváření VÝCHOVNÝCH PROGRAMŮ + NEMOCÍ, jež jsou také výchovnými programy naší DUŠE + udržují nás ve SPRÁVNÉM SMĚRU VÝVOJE NAŠÍ DUŠE!!!

ZODPOVĚDNOST ZA TO,CO DĚLÁME, jak MYSLÍME, jak se ROZHODUJEME - tomu odpovídá NAŠE ZDRAVÍ, NAŠE VNĚJŠÍ KRÁSA+PŘITAŽLIVOST.
Ano ,mnoho z vás mi bude oponovat v tom, že je přeci mnoho příjemných lidí, krásných z venku těla a mají velmi špatné
návyky,jednání,chování k lidem a okolí a tak dále, ano samozřejmě i toto je mezi námi, jsou to "duše střední úrovně",které byly SVÝM VLASTNÍM KONÁNÍM UVRŽENY NA "scestí "+je jim stále dávána možnost nápravy-proto mívají příjemný vzhled, jsou to padlé duše, jež se učí znovu napravovat své chyby!!!

/texty podléhají autorskému zákonu a smí být kopírovány,jen s linkem této webové stránky/
ENERGIE

ENERGIE

těla je spojená s energií celého vesmíru,je-li porušená v naší auře,jede disharmonicky a vytváří se podmínky pro oslabení imunity těla ve fyzickém těle+vzniká onemocnění,dle toho,co se máme NAUČIT,je spouštěn program URČITÉ nemoci
NEMOCI + PŘÍČINY ONEMOCNĚNÍ

absces myšlenky na křivdy mně udělané,urážky, pomstychtivost,POTLAČENÝ VZTEK

addisonova nemoc VZTEK na sebe, potlačné emoce,NEDOSTATEK LÁSKY,POZORNOSTI

afty VZTEK UVNITŘ na někoho, nevyřčená slova, zlobím se na něco a nejsem smířen

aids ZAVRŽENÍ SEBE SAMA, sebedestrukce sexuální POCIT VINY,OPOVRŽENÍ SEBOU

akné POPÍRÁNÍ SEBE,odmítání sebe a štítivost k sobě sama

alergie-jakákoli na co-KOHO jste alergičtí, čeho máte už dost? ODMÍTÁNÍ SEBE SAMA.

alzheimerova nemoc ÚNIK Z REALITY, ÚTĚK před vším,co nezvládám-touha opustit všechno a odejít ze Země

anémie NEROZHODNOST, málo radosti,pocit nejistoty, strach ze života

angína POTLAČOVÁNÍ SEBE SAMA, svých emocí, tvořivosti,neříkání toho,co cítím a chci

anorexie SEBE-DESTRUKCE, nejistota, strach z budoucnosti,obvinění sebe z nedostatku krásy

apatie strach, NEJISTOTA V CITECH,ŽIVOTĚ+BUDOUCNOSTI

arterioskleróza VZDOROVÁNÍ,ZATVRZELOST, napětí,ODMÍTÁNÍ vidět dobrého kolem sebe v situacích

artritida SEBETRESTÁNÍ, kritika ostatních, nedostatek lásky v mém životě

artritické prsty PROVINILOST. POCITY diskriminace, touha trestat

astma - dušnost DUSIVÁ SITUACE, POTLAČOVÁNÍ vzdoru,citů,emocí, potlačený pláč duše,strach ze
života, nejistota ve vztazích doma v rodině
BOLESTI -akutní NEDOSTATEK LÁSKY,touha po bezpečí,jistotě
BOLESTI - chronické VLASTNÍ POCIT VINY - VELIKÁ VINA, trestání sám sebe za něco,co jsem udělal,rozhodl se nebo jednal nevhodně

bradavice NENÁVIST SÁM K SOBĚ, sebedestrukce+demonstrace navenek svého OŠKLIVĚNÍ si

brightova nemoc
(infekce močových cest,ledvin) FRUSTRACE, POCIT nedospělosti,že nic neumím a za nic nestojím, sebepohrdání, sebedestrukční nemoc

bronchitida NEJISTOTA V RODINĚ , STRACH, pocity nechci to vidět,být tady,hádky,křik dusno doma

burzitida potlačovaný hněv, zloba,chutě někoho uhodit
(zánět z namáhání kloubu)

celulitida LPĚNÍ NA MINULOSTI, strach z budoucnosti,potíže jít dopředu

cukrovka touha po tom co by bývalo bylo...vnitřní smutek,potřeba ovládat někoho,zatvrzelost-karmicky nebo v současném životě

cushingův syndrom
(vysokou hladinou kortizolu v krvi) MENTÁLNÍ NEVYROVNANOST,příliš se zaobíráme zdrcujícími myšlenkami

cystická fibróza
(časté (někdy trvalé) záněty dýchacího,
trávicího ústrojí způsobené bakteriemi ) Utkvělá představa,že život není dobrý-utápění se v lítosti

cysty vzpomínky na dřívější svoje zážitky,hýčkání starých křivd,NESPRÁVNÁ CESTA

čelisti - POTÍŽE ZLOBA, ZÁŠŤ,HNĚV + pomstychtivost

dásně - potíže,krvácení NEROZHODNOST, NESCHOPNOST stát si za svým, nejednotné názory a jednání

dech -potíže Představuje schopnost dýchat,přijímat věci, jak jsou

DĚLOHA -potíže Představuje sídlo TVOŘENÍ, KREATIVITY,sídlo pro STVOŘENÍ POKRAČOVÁNÍ rodu

dermatomykóza FRUSTRACE-okolí mě nepřijímá, nejistota a neschopnost jít dopředu

DĚTSKÉ NEMOCI POTÍŽE RŮSTU, víra v nesprávné věci,zákonitosti,NESPRÁVNÉ CHOVÁNÍ DOSPĚLÝCH LIDÍ v okolí dětí!!!!!

DNA potřeba DOMINANCE, netrpělivost, hněv vůči okolí

DUŠEVNÍ CHOROBY - OBECNĚ : únik z reality, uzavření se do sebe, jednání NESPRÁVNĚ, násilné odtržení

dušnost OBAVY, STRACH,NEJISTOTA, strnulé postoje,chovat se jako dítě-NEDOSPĚLE

dutiny -potíže alergie na jednu KONKRÉTNÍ OSOBU ze svého okolí - nechtít ji už poslouchat

DÝCHACÍ potíže STRACH,OBAVY,NEJISTOTY,odmítání přijímat situace, ODMÍTAT život-sebedestrukce

DYSPEPSIE
(bolesti trávicího traktu) Obava,strach,hrůza z budoucích věcí,NEPŘIZPŮSOBIVOST SITUACÍM,NADÁVÁNÍ

Dystrofie svalstva
(úbytek svalstva,mutace genů) Strach,NESMÍRNÁ TOUHA OVLÁDAT VŠECHNO KOLEM SEBE,potřeba bezpečí
ZTRÁTA SEBEDŮVĚRY,VÍRY

edémy (otoky) čeho nebo koho se nechcete zbavit? Co vás žere uvnitř?

ekzém MENTÁLNÍ NEJEDNOTNOST-PROTIKLADY

endokrinní potíže nerozhodnost, špatné uvažování,NEVĚŘÍM SI V ROZHODOVÁNÍ

epilepsie ZAVRHNUTÍ života, obrovský vnitřní boj+nejistota

exantém(vyrážky) VYNUCOVÁNÍ si pozornosti, volání-jsem tady-většinou u dětí se projevuje

fibroidní nádory a cysty
(primární selhání vaječníků) pocit urážky ženství,urážka ega a vyjádření bolesti emocí nádory,lpění na křivdě od muže

frigitida (neschopnost
prožívání rozkoše a orgasmu) Frustrace, nedostatek SEBEVĚDOMÍ,NEDŮVĚRA Sám sobě,NEJISTOTY,NEZASLOUŽÍM SI ROZKOŠ-POPÍRÁNÍ SEBE SAMA
DUŠE=mojí

DUŠE=mojí

podstatou . Její energie a její vibrace, ve kterých se nacházím - to odpovídá tomu, jak jsem do teď jednal,myslel,činil.
JÁ zodpovídám

JÁ zodpovídám

za TO, JAK JEDNÁM A JAK ČINÍM, jak MYSLÍM, jak MLUVÍM O JINÝCH, jaká SLOVA používám+ říkám= TO JE energie,co VYSÍLÁM!!!!
Na MÝCH činech

Na MÝCH činech

ZÁVISÍ MOJE BUDOUCNOST !!!!
CO VYŠLU

CO VYŠLU

- TO TAKÉ DOSTANU ZPĚT= zákon AKCE A REAKCE = PŘÍČINY a NÁSLEDKU = KARMA
Jste unaveni, vyčerpáni a v noci se nevyspíte? Nechte si pomoci léčbou energií-alternativní léčba
Léčba energií
Léčba energií
stažený soubor.jpg
Andělská numerologie
Andělská numerologie
Zápatí stránek

Věštírna Genea

Objednávky jen písemně,abychom nerušili telefonickým voláním sezení jiného klienta :
Email: dobrakartarka@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one