Věštby pro vás - osobně, emailem

Firma:
Marcela Kunz

Sídlo:
Okružní 449
Vsetín

PROVOZOVNA:
U Hřiště 1305
(nad Optikou)
Vsetín

IČO: 65513291

Objednávky jen:
genea1@email.cz
Naučte se pracovat s energií
Zasvěcení
-do všech stupňů Reiki
-Reiki 1 /500,-
-Reiki 2 / 2000,-
-Reiki 3 / 5500,-
-Reiki 4 / 9000,- jen pro Mistry Reiki
-Karuna-ki/jen Mistři Reiki

-Dračí Reiki /500,-
-Shamballa /500,-
-Seichim /1500,-
-Zovirah /1500,-
-Reconnection/ 10.000,-
Info email: genea1@email.cz
rady z karet

rady z karet

Tarot,cikánské karty,pikety

Všichni jsme řízeni zákony Universa

Reklama zdarma, zvýšení návštěvnosti

Věříte v duchy a jejich působení na nás?

Nevěřím tomu (5 | 5%)
Duše v domech

Duše v domech

přivtělená
P1050860.JPG
Relaxace
Jak se jí naučit rychle a bezpečně?
Využijte naši techniku,popsánu v rubrice Relaxace -

Dýchání je jeden ze základních předpokladů pevného zdraví, proto mu jógové učení
věnuje zvýšenou pozornost. Nejdůležitější je naučit děti dýchat celými plícemi...

Zajímá vás otázka SMRTI,co to je?

Ano (26 | 59%)
Ne (2 | 4%)
Neřeším to (2 | 5%)
Energie

Energie

+vibrace duše ve vývoji
Anděl-1.jpg
Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky
enioanatomy-blog-struktura-zakladni-cakry(2).jpg
ENIOANATOMIE
Enioanatomie je obor studující stavbu, tvary, struktury a vzájemné vztahy jemnohmotných těl člověka jako koncentrovaný informačně-energetický projev objektivní vesmírné reality při nepřetržité informačně-energetické vzájemné výměně těl s Vesmírem a všemi objekty Vesmíru. Enioanatomie také popisuje nejenom základní stavební informačně-energetické hmoty, individuálně-univerzální a specifické životní informačně-energetické bioplazmy jemnohmotných těl, ale i uložení, topografii, tvary, struktury, holografické integrace, funkce a význam jemnohmotných těl pro výchovu, výuku, léčení, regeneraci, rehabilitaci a rekondici člověka. Umožňuje kategorizaci jemnohmotných těl, jejich struktur, funkcí a významu do přesné a jednoznačné terminologie podle objektivních vlastností jednotlivých celků a součástí.

Objektem enioanatomie je 15 primárních základních jemnohmotných těl, 61 sekundárních komponentních a 105 sekundárních identických jemnohmotných těl, celkem tedy dnes známých 181 jemnohmotných těl. Výuce a výzkumu podléhá stavba, uložení, topografie, forma, struktura, vzájemné vztahy, funkce, fyzikální a morfologické charakteristiky každého jemnohmotného těla, jeho informačně-energetické hmoty a význam jemnohmotných těl ve všech sférách života člověka.

Tvoří základ eniocytologie, eniohistologie, eniofyziologie, eniopsychologie, eniopedagogiky, eniomedicíny a jiných oborů o člověku. Znalosti enioanatomie umožňují uskutečnit duchovní, duševní, PSI-fenomenální a božský vývoj člověka. Značně obohacují znalosti o člověku a o tom, jak ho vychovávat, vyvíjet, provádět výuku, léčbu, regeneraci, rehabilitaci a rekondici. Enioanatomie umožňuje všem oborům spojeným s člověkem dívat se nově na podstatu člověka, umožňuje člověku poznání sebe a světa v jemnohmotné informačně-energetické úrovni, která není dostupná jeho smyslovým orgánům.

Znalosti anatomie jemnohmotných těl dávají každému člověku možnost: nalézt individuální cestu duchovního poznání, vývoje a projevů v sociálně-biologickém životě vytvořit informačně-energetický základ vývoje jemnohmotných těl dosáhnout přírodní informačně-energetické podstaty a čistoty jemnohmotných těl přeorientovávat a měnit charakter informačně-energetického obsahu jemnohmotných těl realizovat všestranné, harmonické a vyvážené fungování všech těl ve svých jemnohmotných tělech vytvořit informačně-energetické podmínky pro projev duchovních vlastností lidstva, přírody, Země, Vesmíru+Stvořitele./http://www.enioanatomy.com/
Energetické tělo
Energetické tělo
JEMNOHMOTNÁ TĚLA ČLOVĚKA
Jemnohmotná těla člověka jsou primární informačně-energetický hologram člověka, který je Bohem (Vesmírem) vytvořený z informačně-energetických hmot protoenergoinformačního pole Vesmíru. Jemnohmotná těla jsou informačně-energetickým základem člověka, jeho fylogenetického, ontogenetického, evolučního, sociálně-biologického, fyzického, psychického, intelektuálního, mentálního, emociálního, morálního, etického, estetického, PSI-fenomenálního, duchovního, duševního a božského vývoje, zdokonalení a projevů. Jemnohmotná těla jsou holograficky strukturovaným projevem objektivní vesmírné reality ve formě člověka. Od okamžiku vzniku člověka na Zemi se začaly na stavbě jemnohmotných těl podílet informačně-energetické hmoty lidského a pozemského původu z minulého, přítomného a budoucího času.

V dnešní době jsou jemnohmotná těla budována informačně-energetickými hmotami lidského, pozemského, kosmického a božsko-duchovního původu. Jemnohmotná těla jsou tvořena informačně-energetickými hmotami červeného, světle zářivě červeného, oranžového, světle zářivě oranžového, žlutého, zeleného, světle zářivě zeleného, blankytného, tyrkysového, modrého, šeříkového, fialového, růžového, bílého a zlatého pásma elektromagnetického spektra. V současné době je známo 15 základních, 61 komponentních a 105 identických jemnohmotných těl, která jsou holograficky integrována. Jemnohmotná těla jsou primární, fyzické tělo je sekundární. Podle integrálního hologramu vnitřních částí jemnohmotných těl se uskutečňuje morfogeneze a vyvíjí fyzické tělo.


Klasifikace jemnohmotných těl se může provádět na základě různých znaků. Jemnohmotná těla se dělí podle:


posloupnosti vzniku na primární a sekundární

času existence ve Vesmíru na věčná a dočasná

barvy na červené, světle zářivě červené, oranžové, světle zářivě oranžové, žluté, zelené, světle zářivě zelené, blankytné, tyrkysové, modré, šeříkové, fialové, růžové, bílé a zlaté jemnohmotné tělo

barevného složení na monochromatická, bichromatická, polychromatická a achromatické

komponentity informačně-energetických hmot na monokomponentní, bikomponentní a polykomponentní; ze základních bikomponentních a polykomponentních jemnohmotných těl pocházejí z nich sekundární komponentní jemnohmotná těla

počtu informačně-energetických hmot podílejících se na stavbě jemnohmotných těl na monojemnohmotná, bijemnohmotná a polyjemnohmotná

hustoty informačně-energetických hmot na propustná (pronikající) a nepropustná (nepronikající); nepropustné jemnohmotné tělo při pronikání skrz jiné jemnohmotné tělo opakuje jeho tvar a strukturu, čímž vytváří identické jemnohmotné tělo

pásem elektromagnetického spektra na monopásmová, třípásmová a polypásmová

frekvence jejich fungování na monofrekvenční, trifrekvenční a polyfrekvenční

podle informačně-funkčního obsahu na monomarginální, trimarginální a polymarginální; marginálnost jemnohmotného těla závisí na stupni jeho vývoje; jakékoliv jemnohmotné tělo, které dosáhlo všestranného vývoje, nabývá polymarginálnosti, protože je schopno ve svém (svých) pásmu (pásmech) elektromagnetického spektra zajistit informačně-energetickou vzájemnou výměnu s většinou informačně-energetických polí lidí, různých kultur, živočichů, přírody, Země, biosféry, noosféry, Vesmíru, duchovního Bytí Stvořitele, Ducha Svatého, Ježíše Krista, Panny Marie a jakéhokoliv objektu Vesmíru, čímž umožňuje vývoj vlastností a schopností člověka, v nichž se odráží specifičnost různých kultur a Bytí.

​Vědecky je prokázaná existence jemnohmotných těl a existují již všechny předpoklady pro to, aby se enioanatomie jemnohmotných těl stala výukovým a vědeckým oborem univerzit a škol všech úrovní./www.enioanatomy.com/
Jste unaveni, vyčerpáni a v noci se nevyspíte? Nechte si pomoci léčbou energií-alternativní léčba
Léčba energií
Léčba energií
stažený soubor.jpg
Andělská numerologie
Andělská numerologie
Zápatí stránek

Věštírna Genea

Objednávky jen písemně,abychom nerušili telefonickým voláním sezení jiného klienta :
Email: dobrakartarka@seznam.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one